forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Digitürk PLAY

digiturk_playDigiturk, geli?tirdi?i “Digiturk PLAY” uygulamas?yla içeriklere diledi?iniz yerden eri?im sa?l?yor.

?zleyicilerin çe?itli televizyon al??kanl?klar? ve zevkleri dü?ünülerek haz?rlanan Digiturk Play ile, sevilen programlar gün ve saat s?k?nt?s? ya?amadan, istenilen yerde izlenilebiliyor. Digiturk Play’de; spor kar??la?malar?, canl? kanallar, yerli-yabanc? filmler ve diziler, belgeseller, çocuk ve e?lence programlar? yer al?yor.

Digiturk PLAY’e, www.digiturkplay.com.tr üzerinden ‘Ücretsiz’, ‘Giri?’ veya ‘Premium’ üyelik seçenekleri ile eri?ilebiliyor. Ücretsiz üyelikte; belirli ulusal kanallar? canl? izleme imkân?n?n yan? s?ra bu kanallarda yay?nlanan dizi ve programlar?n tekrarlar? da takip edilebiliyor. Digiturk PLAY’in canl? yay?n? durdurma ve geri alma, kaç?r?lan dizi ve programlar? yay?nland??? günden itibaren bir hafta boyunca izleyebilme, geni? içerik ar?ivi içerisinden seçim yaparak dilediklerini an?nda seyredebilme özellikleri ile zaman ve mekân s?n?rlar? ortadan kalk?yor.

Digiturk Play, ‘Ücretsiz’ üyelik, ‘Giri?’ üyeli?i ve ‘Premium’ üyelik seçenekleri ile her kesimden izleyiciye hitap ediyor. Uygulamada Spor Toto Süper Lig, ?ngiltere Premier Ligi ve Fransa Ligi’nin canl? maçlar?, en özel erotik filmleri, birbirinden güzel yerli ve yabanc? filmleri, dizi ve belgeselleri sat?n alman?n yan? s?ra canl? maçlar? iPhone ve iPad üzerinden istedi?iniz yerde, özgürce izleme imkân? da yer al?yor.

Digiturk’ün “Diledi?in Yerde” stratejisi do?rultusunda art?k Digiturk abonesi olmayanlar da bu e?lence dünyas?ndan faydalanabiliyor. Digiturk Yeni Medya Ürün Yönetimi Müdürü Can Filibeli, Digiturk PLAY hizmetinin özellikle evlerinde veya yurtlar?nda, Digiturk üyesi olmadan özgürce TV keyfi ya?amak isteyen gençlerin ve mobil ya?ayan izleyici kitlesinin ihtiyaçlar?yla birebir örtü?tü?ünü belirterek, Digiturk PLAY hizmetini hem içerik hem de mobilite anlam?nda 2012 y?l? içerisinde daha da geli?tirip, izleyicilere Digiturk olarak farkl? alternatifler sunulaca??n? söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri