forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenledi?i ödül töreni Türkiye ?hracatç?lar Meclisi Toplant? Salonu’nda 700'e yak?n davetlinin kat?l?m?yla yap?lacak.

 

?STANBUL-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2011 Y?l?  Geleneksel Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri 24 Nisan Sal? günü saat 19.30’da Türkiye ?hracatç?lar Meclisi 'nin (T?M) Yenibosna'daki Toplant? Salonu’ndadüzenlenen törenle sahiplerini bulacak. T?M'in deste?iyle düzenlenen törene medya, i? ve üniversite dünyas?ndan 700’e yak?n davetli kat?lmas? bekleniyor.

 

Bu y?l “Gazetecilik Büyük Seçici Kurulu” Turhan Bozkurt, ?smail Ball?, Necdet Do?an, Sevim Ertemur, Ay?e Özek Karasu, Vahap Munyar  ve  Mustafa Mutlu’dan olu?tu.

“Radyo TV Büyük Seçici Kurulu”nda ise Zafer Arapkirli, Engin Ba?ç?, Prof. Dr. ?ükran Esen, Sibel Güne?, Nurettin Soydan ,Do?an ?entürk ve Sevinç Ye?ilta? yer ald?.

?nternet Büyük Seçici Kurulu ise Ercüment ??leyen, Hakan Kara, Erol Öndero?lu,  Prof. Dr. Nurdo?an Rigel, Olay Tan,  Recep Ya?ar ve Ahmet Ye?iltepe’den olu?tu.

TÜRK?YE GAZETEC?L?K BA?ARI ÖDÜLLER?’N? KAZANANLAR

 

GAZETEC?L?K

 

Haber:

Siyasal

Kemal Gökta? – Vatan Gazetesi 9-16/12/2011 tarihinde yay?nlanan “ Karakolda Kad?na Dayak” ba?l?kl? haberleriyle ödüle de?er bulundu.

Ekonomi:

Ahmet Can ?it - Radikal Gazetesi-26.08.2011 tarihinde yay?nlanan “Herkesin Telefon Bilgileri ?nternette Sat?l?yor” ba?l?kl? haberiyle  ödüle de?er bulundu.

Çevre, E?itim, Sa?l?k (Toplum Ödülü):

Cemal Do?an -Habertürk Gazetesi–24.12.2010 tarihinde yay?nlanan “Koca Daya??” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

?lker Akgüngör – Vatan Gazetesi- 18.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Güvercinli?e Yeni Kafes” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Sibel Kahraman-Gökhan Karaka?-Milliyet Gazetesi-28-29/03/2011 tarihinde yay?nlanan  “ Tesadüfün Böylesi” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Nurettin Kurt- Hürriyet Gazetesi- 14.12.2011 tarihinde yay?nlanan “Böbre?imi Geri Ver” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

 

 

Kültür Sanat-Magazin

Eyüp Kelebek-Do?an Haber Ajans?-03.08.2011 tarihinde yay?nlanan “Bu Mutfak Dünya Tarihine Geçer” ba?l?kl?  haberiyle ödüle de?er bulundu.

K?vanç El-Vatan Gazetesi-01.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Tosun Pa?a’n?n 4 Dakikas? Kesildi ”ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Spor:

Engin Belli- Nihat Uluda?- Habertürk Gazetesi 07.07.2011 tarihinde yay?nlanan “Nereden nereye”ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

Mehmet Arslan-Hürriyet Gazetesi–14.09.2011 tarihinde yay?nlanan “28 Milyon TL.’ yi  68 Ki?i Payla?t?”ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Kö?e Yaz?s?:

Özgür Mumcu-Radikal Gazetesi–02.06.2011 tarihinde yay?nlanan “Hopa ve E?kiyalar” ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

 

Ara?t?rma:

 

Kutup Dalgak?ran-Bülent Ergün-Mehmet Yamanda?-Sabah Gazetesi-15-18/05/2011 tarihinde yay?nlanan “ S?n?rda Ölümle Dans” ba?l?kl? ara?t?rmas?yla övgüye de?er görüldü.

 

Röportaj:

 

?smail Saymaz -Radikal Gazetesi–01.05.2011 tarihinde yay?nlanan “Ben Vazifemi Yapt?m” ba?l?kl? röportaj?yla ödüle de?er bulundu.

Zeynep Bilgehan-Hürriyet Gazetesi–13.11.2011 tarihinde yay?nlanan “K?z?na Ötenazi Uygulayan Anne” ba?l?kl? röportaj?yla övgüye de?er görüldü.

Spor Kö?e Yaz?s?:

 

U?ur Meleke-Milliyet Gazetesi- 18.04.2011 tarihinde yay?nlanan “Utanma Duygumuzu Kaybettik. Hükümsüzdür” ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

Okay Karacan-Zaman Gazetesi–14.08.2011 tarihinde yay?nlanan “Spor Dilinde Devrime ?htiyaç Var”ba?l?kl? yaz?s?yla övgüye de?er görüldü.

Sayfa Düzeni:

  1.  Birinci Sayfa Düzeni:

Fikret Ercan-Hürriyet Gazetesi–24.10.2011 tarihli sayfas?yla ödüle de?er bulundu.

Yunus Emre Y?ld?r?m-Zaman Gazetesi-29.09.2011 tarihli sayfas?yla övgüye de?er görüldü.

  1.  ?ç Sayfa Düzeni:

Mana Güzey-Star Gazetesi 06.10.2011 tarihli 19. sayfas?yla ile ödüle de?er bulundu.

  1.   

Burhan Solak-Zaman Gazetesi–31.03.2011 tarihli sayfas?yla ödüle de?er bulundu

Ersin Öztekin- Cumhuriyet Gazetesi- 04.07.2011 tarihli   sayfas?yla övgüye de?er görüldü.

Karikatür:

Latif Demirci-Hürriyet Gazetesi- 20.07.2011 tarihli “Kap?ya Medyadan Sineklik Yapt?rd?m” karikatürü ile  ödüle de?er bulundu.

Foto?raf:

Ercan Arslan –Milliyet Gazetesi-23.09.2011 tarihli “?ener’e Uzan Davas?ndan Beraat” ba?l?kl? foto?raf? ile ödüle de?er bulundu.

TELEV?ZYON-RADYO

TV Haber Dal?nda

Burak Ersemiz-Show TV’de 10.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Van Depremi” haberiyle ödüle de?er bulundu. 

Mesut Sert- Hüseyin Y?lmaz- NTV’’de 12.05.2011 tarihinde yay?nlanan “Ladin Operasyonu” haberiyle övgüye de?er görüldü.

TV Haber Program dal?nda

Cüneyt Özdemir-CNNTÜRK’te  25.02.2011 tarihinde yay?nlanan “Seyfülislam Kaddafi” program? ile ödüle de?er bulundu.

TV Belgesel Dal?nda:

Naz?m Alpman-?z TV’de 2011 y?l?nda  yay?nlanan “Faili Meçhul Zaman?” belgeseliyle  ödüle de?er bulundu.

TV Kültür –Sanat- Magazin Program? dal?nda

Mehmet Ya?in-CNNTÜRK’te 2011 y?l?nda yay?nlanan “Lezzet Duraklar?” program?yla ödüle de?er bulundu

TV Spor Program? Dal?nda

Bu dalda ödül verilmedi 

 

TV Kamera Çal??mas? Dal?nda:

Tuncay ?uba??-TV8’de 12.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Kartepe Eylemcisinin Vurulma An?”görüntüleri ile ödüle de?er bulundu.

Deniz Pirinçciler-Show TV’de 10.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Van Kad?n Do?um Hastanesi”görüntüleri ile övgüye de?er görüldü.

Radyo  Haber Program Dal?nda:

Atilla Güner-Radyo Kuzey’de 16.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Atilla Güner’le Ak?am Postas?”program?yla  ödüle de?er bulundu.

?NTERNET:

B?ANET ödüle de?er bulundu.

BBC TÜRKÇE Servisinden çal??mas? ile Hüseyin Alkan övgüye de?er görüldü.

NEZ?H DEM?RKENT ÖZEL ÖDÜLÜ:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu 2011 Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün yaz?lar? ve akademik çal??malar?yla ülke ekonomisinin geli?mesine yapt??? katk?lar ve ekonomiye yerel bazda yapt??? destek dikkate al?narak, Dünya Gazetesi yazar? Rü?tü Bozkurt’a verilmesini oybirli?i ile kararla?t?rm??t?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri