forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ev sahipli?iniDevlet Ba?kan? ve ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?n'?n yapt??? ?leti?im Trkiye'09 Zirvesi ?stanbul'da yap?lacak.
Medya sektrnn bugnn ve yar?n?n?n tart???larak sorunlar?n zmne yard?mc? ve taraflara yol gsterici olacak olan "?leti?im Trkiye "09 Medya ve ?leti?im Zirvesi", 9-10 Temmuz'da ?stanbul'da toplan?yor. Ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?n, Devlet Bakan? Egemen Ba??? ve Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m'?n himayesinde gerekle?ecek olan zirvede medya sektrnn zel, akademik ve kamu otoriteleri bir araya gelecek.
Trkiye'nin en iddial? ve lider (flagship) organizasyonu ?LET???M TRK?YE'09 Medya ve ?leti?im Zirvesi, sektr kapsayan Medya ve ?leti?im Yak?nsamas? ana ba?l??? alt?nda tm trendlerin yar?na ta??nmas?nda bir kpr vazifesi grmeyi amal?yor. .
Bu ba?lamda Medya ve ?leti?im Zirvesi; sektr sorunlar?n?n zmne yard?mc? ve taraflara yol gsterici olacak, sektr ihtiyalar?n?, bizzat sektr temsilcilerinin belirlemesine olanak sa?layacak, konu ile ilgili sektrel mutabakat? sa?layacak ve konunun zel. akademik ve kamu otoriteleri baz?nda tm dinamiklerini bir araya getirecek bir organizasyonlar btn olarak tan?mlan?yor.
Birok Gazeteci, Akademisyen ve Brokrat?n Bir Araya Gelece?i ve Medya Sektrnn Bugnn ve Yar?n?n?n Tart???larak Sorunlar?n zmne Yard?mc? ve Taraflara Yol Gsterici Olacak Olan "?leti?im Trkiye "09 Medya ve ?leti?im Zirvesi", Trkiye'nin lider "sancak gemisi" organizasyonu olma iddias?n? ta??yor.
?leti?im Trkiye "09'da ana oturumlar, paneller, sergiler ve sosyal etkinliklerle medyan?n sorunlar? ve zmlerinin tm boyutlar?yla ortaya konmas? planlan?yor.
Zirvenin ana konu ba?l?klar? ?yle belirlendi:
"Kamu Yay?nc?l???, Medya ve ?leti?imin Dzenleme Boyutunda Yar?n?, Telekom ve Medya Yak?nsamas?, Medya Yay?nc?l???nda Sorumluluk Tart??malar?, Avrupa Birli?i Mzakereleri erevesinde Medya ve ?leti?im Trkiye Dzenlemeleri, Toplumsal Sorunlar Ba?lam?nda Film ve Dizi Yap?mc?l???."
Zirvenin alt konu ba?l?klar? ise ?unlar:
"Say?sal Yay?nc?l?k ve IPTV, ?leti?imde Reklam Sorumlulu?u, Internet Medyas? ve Internet TV, Medya Ombudsmanl???, ocuklar?n Sosyalle?mesinde ocuk TV Yay?nc?l???, Rating ve lmlemede zmlemeler, E?itimde Medyan?n Sundu?u ?mkanlar, ?leti?im Sektrnde Rekabet ve Tketici Haklar?"
Zirveye kat?lacat isimler ve panellerle ilgili ayr?nt?l? bilgi iin tan?t?m kitap???ndan haz?rlad??m?z fotogalerimizden yararlanabilirsiniz...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri