forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

leylailemecnunTRT 'de yay?nlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinin sevilen karakteri ?smail Abi'nin ?çi?leri Bakan? ?dris Naim ?ahin'e 'takla' göndermesine, TRT'den 'sayg?s?zl?k, hakaret yoksa bizim için sorun yok' aç?klamas? geldi.

TRT'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'dan, Pasinler'de kendisini kar??layan vatanda?a "Nereden bileyim sevindi?ini hadi bir takla at da görelim" diyen Bakan ?dris Naim ?ahin'e taklal? ele?tiri geldi.

Dizinin son bölümünde, fenomen karakter '?smail Abi', bir arkada??yla lokantaya i? görü?mesine gider.

"??i çok mu istiyorsun" diye soran i?veren, "Nereden bileyim çok istedi?ini, kalk bi oyna, ya da bir takla at da anlayay?m" der ve yan?t ?smail Abi'den gelir: Haf?z ne oluyor ya, takla makla. Bu adam i? istiyor, dilenmiyor ki? Bu neyin taklas? anlam?yorum ki? O elini indir. Çal???lmaz bunun yan?nda. Bu adam 40 takla atsan i? mi? verece?i yok. Artist, çoluk çocuk sahibi koca adam? maymun edeceksin burada. Artist..."

Ak?am gazetesinden Volkan Yanarda?'?n haberine göre, TRT yetkililerinin konuyla ilgili aç?klamas? ?öyle:

"Dizinin bir d?? yap?m ve komedi dizisi. Güncel olaylarla ilgili espriler yap?l?yor.Türkiye'nin gündemine ili?kin sosyal olaylar, hicvediliyor. Herhangi bir sayg?s?zl?k, hakaret yoksa bizim için sorun yok. Zaten bu gibi bir sorun olsayd?, denetim birimimiz gerekli uyar?y? yapard?."

Yetkililer ayr?ca, diziye paras?n? veren TRT'nin de bu tür ele?tirilerden nasibini ald???n? belirterek, "Önceki bölümlerden birinde de dizinin yay?nland??? kurum ele?tirildi. TRT'nin elektrik faturalar?ndan ald??? pay, dizinin bir bölümünde hiciv konusu yap?ld?" dedi.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri