forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

HRANT D?NK'LE ?LG?L? K?TAPLARI OKUYUNCA P??MAN OLMU?

Aktif .

hrant_300CHP milletvekilleri, Ogün Samast’?n, “Suikastten sonra Yasin Abi’ye ‘Tatile gitti’ dedim. Hrant ile ilgili kitaplar? okuyunca pi?manl??a kap?ld?m. E?i Rakil Dink’i kar??mda görsem kaçar?m” dedi?ini söyledi.

 

Milliyet'in haberine göre, Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, hafta içinde kendisini ziyaret eden CHP’li heyete, “?imdiki akl?m olsa yapmazd?m, pi?man?m. Ermeni olunca beni doldurdular. Hrant Dink ile ilgili kitaplar? okuyunca pi?manl??a kap?ld?m” dedi?i aç?kland?.

CHP Malatya Milletvekili Veli A?baba, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Mu?la Milletvekili Nurettin Demir’den olu?an CHP’nin Cezaevleri ?nceleme Komisyonu, hafta ortas?nda Kand?ra F Tipi ziyaretinde yapt?klar? inceleme s?ras?nda Samast ile de görü?tüklerini belirtti.

Görü?menin içeri?ine ili?kin aç?klama yapan CHP’li A?baba’n?n verdi?i bilgilere göre, 5.5 y?ld?r cezaevinde bulunan Samast pi?manl???n? dile getirerek, olay gününa ayr?ntü?l? olarak anlatt?. Hrant Dink’in e?i Rakel Dink’i kar??s?nda görse kaçaca??n? belirten Samast özetle ?unlar? söyledi:

??MD? OLSA YAPMAZDIM

“?imdiki akl?m olsa yapmazd?m. Pi?man?m. Hrant Dink ile ilgili bütün kitaplar? okudum. Mahkemeye dürüst davrand?m. Dink ile ilgili kitaplar? okuyunca pi?manl??a kap?ld?m. En çok da Nedim ?ener’in kitab?n?. Alperen, Nizam? Alem Ülkü Ocaklar? ortam?nda büyüdüm. Ermeni olunca beni doldurdular.

Cinayeti i?lemeden yakla??k 6 ay önce söylediler. 5 ay kaçt?m. Yasin Hayal’in dolduru?una geldim. 5-6 gün içinde gaza getirdi, otobüse bindim. Yasin Hayal verdi adresi, simitçiye sordum. Simitçi gösterdi. Adresi gördüm, vazgeçtim. ?nternet kafeye gittim, 2-3 saat oturdum. ?nternet kafede 15-20 defa arad?m. ‘Burada korumalar var’ dedim. ‘Onlara s?k’ dedi. Asl?nda koruma yoktu, ben vazgeçti?im için yalan söyledim.

Kafeden ç?kt?m, merdivenlere oturdum. O anda Hrant Dink oradan geçti. Olay bir anda oldu. Ondan sonras?n? hat?rlam?yorum. Birden kar??mda görünce vurdum. Otopark?n önündeki yerden Bayrampa?a’ya nas?l giderim diye sordum. Tarif ettiler. Belediye otobüsüne bindim. Büfede ankesörlü telefondan arad?m. ‘Tatile gitti’ dedim Yasin Abi’ye. Yasin diyor ki, Erhan yapt?rd?.”

HUKUK OKUMAK ?ST?YORUM

Samast, 2009 y?l?nda cezaevinde evlendi?ini belirterek, revire iki haftada ç?kabildi?ini, yemeklerin problemli oldu?unu belirtti. Samast, üç ki?ilik bir odada kald???n? ve ilk geldi?inde yaln?z ba??na tutuldu?unu anlat?rken, sohbet hakk?n?n ayda 3 kez toplam iki saat oldu?unu söyledi.

Samast, düzenli kitap okudu?unu, en son da Tolstoy okudu?unu belirtirken, liseyi cezaevinde bitirdi?ini, üniversitede e?itim görmek istedi?ini, en çok da hukuk fakültesini hayal etti?ini belirtti.

Samast, ilk oyunu AKP'ye verdi?ini de belirtti. 2008-2009 y?llar? aras?nda bir Ba?bakanl?k Ba?müfetti?i’nin kendisiyle görü?tü?ünü kaydeden Samast, “Hrant Dink’in e?i Rakel Dink’i kar??s?nda görse kaçaca??n?” söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri