forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ERDO?AN, ERDAL ?AFAK'A S?GARAYI NASIL BIRAKTIRDI?

Aktif .

erdal-safak-erdoganFatih Altayl? Habertürk Gazetesi'ndeki yaz?s?nda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n Erdal ?afak'a sigaray? nas?l b?rakt?rd???n? kaleme alm??... 

 


(...) Sabah Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Erdal ?afak t?r?m t?r?m sigara içebilece?i bir kö?e aran?yor.

Havaalan?n?n müdürü Amerikal? ?afak‘? piste ç?kar?yor “Burada içebilirsiniz” diyor.
Birkaç dakika sonra ?afak geri geliyor.

Oldukça ne?eli olan ve herkese tak?lan Ba?bakan, ?afak‘?n sigaradan döndü?ünü fark edince tak?l?yor.

Ve Erdal ?afak orada kendi kendinin kurban? oluyor.
Ba?bakan’?n sigara b?rakt?rma kampanyas?n?n ne kadar ba?ar?l? oldu?unu anlat?yor sanki kendi içmiyormu? gibi ve son bir ad?m öneriyor.

“Paketlerin üzerine ‘Ay?pl? mal’ yazal?m” diyor.
Öneri Ba?bakan’?n ho?una gidiyor.
“Hemen ba?layal?m” diyor ve ?afak‘?n paketini al?p kendi eliyle üzerine “Ay?pl? mal” yaz?yor.
Sonra da “Sigray? b?rakt?m. 17.06.2012” yaz?p Erdal ?afak‘a imzalat?yor.
Herkes gülerken Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek “Yine vergiden olduk” diyor ama Erdo?an‘?n kendisine f?rlatt??? bak??? görünce “Eh, art?k ba?ka bir yerden ç?kar?r?z” demek zorunda kal?yor.
Chicago’dan sonra yakla??k 5 saat daha uçarak Meksika’n?n Los Cabos bölgesine geliyoruz.
Tam 23 saat sürmü? oluyor toplam yolculuk.
Los Cabos dedi?in yer bir tatil beldesi.
California’n?n alt uzant?s?. Baja denilen sahilde.
Bizim Antalya’n?n az geli?mi?i.
Hafiften Sharm el ?eyh’i and?r?yor.
Yan yana oteller.
Okyanus k?y?s?na dizilmi?ler.
?nan?lmaz bir güvenlik önlemi al?nm?? G-20 toplant?s? için.
Ba?bakan’?n konvoyu otele gelirken üzerinden 3 helikopter koruma amaçl? uçuyor.
Yollarda arkas? Robocop polislerle dolu polis kamyonetleri ve kamuflajl? giysileriyle asker ta??yan Humvee’ler devriye geziyor.
Otele gelip yerle?iyoruz.
Ba?bakan ak?am kat?laca?? yeme?i iptal ediyor. Çünkü liderlerin büyük bölümü henüz gelmemi?.
Dü?ük kat?l?ml? yeme?e gitmek istemiyor ve dinlenmeyi tercih ediyor.
?yi de yap?yor, çünkü hepimiz bitkiniz.

http://www.haberturk.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri