forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Trkiye Gazeteciler Cemiyeti 2009 Bas?n zgrl? dl Milliyet muhabiri Nedim ?ener ve Milliyet yazar? R?za Trmene verildi. dller 24 Temmuz'da sahiplerine verilecek...

dl Byk Seici Kurulu, TGC 2009 Trkiye Bas?n zgrl?nn Nedim ?ener ile R?za Trmene verilmesini oybirli?i ile kararla?t?rd?.

8 Temmuz 2009 gn saat 14.30da Trkiye Gazeteciler Cemiyeti merkezinde toplanan Byk Seici Kurul TGC nceki ba?kanlar?ndan Nail Grelinin ba?kanl???nda topland?. Raportrl?e de Fikret ?lkiz seildi.

Toplant?ya Av. Teoman Ergl Prof..Dr. Nuray Trko?lu, Prof. Dr. Tamer ?nal,
Prof. Dr. ?engl zerkan, etin Tzner, Orhan Erin ve Turgay Olcayto kat?ld?lar.

Yrd. Do. Dr. Esra Arsan, oyunu yaz?l? olarak gnderdi.

Byk Seici Kurul, de?erlendirme gr?melerinin ard?ndan oylamaya geti ve dller ?u gerekelerle belirlendi.

a) Trkiyede soru?turmac?-ara?t?rmac? gazetecilik alan?ndaki haberleri ile kamuoyunu ve dnyay? derinden etkileyen gazeteci Hrant Dink cinayetinin ayd?nlanmas? konusunda Milliyet Gazetesinde yay?mlanan haberleri ve bunlar? geni?leterek kaleme ald??? Dink Cinayeti ?stihbarat Yalanlar? adl? kitab?yla, halk?n gerekleri ?renme ve bilgi edinme hakk?n?n sa?lanmas?nda gsterdi?i gazetecilik sorumlulu?uyla hareket ederek Trkiyede ifade zgrl? hakk?n?n temel hak ve zgrlklerin omurgas? oldu?unu yeniden hat?rlatmas? nedeniyle gazeteci Nedim ?enere,
b) Trkiyede insan haklar?n?n ve ifade zgrl?nn benimsenmesi ve evrensel hukuk ilkelerinin yayg?nla?t?r?lmas?ndaki yetkin gr?leriyle kamuoyunu ayd?nlatan ve yol gsteren tm al??malar?ndan dolay? R?za Trmene verilmesi oybirli?i ile kararla?t?r?lm??t?r.

dller, 24 Temmuz 2009 Cuma gn saat 19.30da Dolmabahe Saray? Hasbahede yap?lacak Geleneksel Gazeteciler Gn treninde kazananlara sunulacak.

Ayn? tren kapsam?nda 25 Temmuz 2008 ile 24 Temmuz 2009 aras?nda srekli bas?n kart? ta??ma hakk?n? kazanan 98 TGC yesine de an? arma?anlar? verilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri