forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

marmara-kiraathanesiBir zamanlar yazar, ?air ve gazetecilerin vakitlerini geirdi?i Marmara K?raathanesi'nin bir benzeri, Bas?n Bayram? dolay?s?yla Sultanahmet Meydan?'na kuruldu.

A?l???n? ?i?leri Bakan? ?dris Naim ?ahin'in yapt??? k?raathane, 25 Temmuz'a kadar a?k kalacak. K?raathanede nl gazeteciler ve yazarlar gemi?ten bugne medyay? konu?acak.

Marmara K?raathanesi, Trk fikir hayat? iin efsane bir mekn. 1958 tarihinde Beyaz?t'ta a?lan k?raathane, 1984'e kadar gazetecilerin, yazarlar?n, akademisyenlerin bir araya geldi?i bir yer oldu. Necip Faz?l K?sakrek ile Sezai Karako k?raathaneye s?kl?kla giden isimlerden sadece ikisi. Marmara K?raathanesi'nin yerinde bugn tekstil malzemelerinin sat?ld??? bir bina bulunuyor. Bas?n Bayram?'n?n kutlanaca?? Marmara K?raathanesi gerek Marmara K?raathanesi de?il. Bas?n ?lan Kurumu (B?K), bu efsane mekn? Bas?n Bayram? dolay?s?yla yeniden at?. B?K, k?raathanenin ayn?s?n? Ayasofya Mzesi nnde kurdu. 200 ki?i kapasiteli bu alanda her?ey, Marmara K?raathanesi'nde oldu?u gibi asl?na uygun ?ekilde dzenlendi. Yazarlar ve gazeteciler, 25 Temmuz'a kadar bu meknda her ak?am iftardan sahura kadar bir araya gelecek. Sadece bas?na a?k olacak k?raathane ve etkinlikler, k?raathane d???na kurulacak bir platformla d??ar?dan da izlenebilecek.

K?raathanenin temsili platformunun a?l???n? ?i?leri Bakan? ?dris Naim ?ahin, ?stanbul Valisi Hseyin Avni Mutlu, ?stanbul Emniyet Mdr Hseyin apk?n ve di?er yetkililer yapt?. Marmara K?raathanesi'nin eski mdavimleri, kurulan mekanda bol bol gemi? gnleri yad etti. ?i?leri Bakan? ?dris Naim ?ahin, yapt??? konu?mas?nda zgr bas?n?n nemine de?indi.

Marmara K?raathanesi'nin aktif oldu?u zamanlarda, kahvehanenin mdavimlerinden olan ?stanbul Teknik niversitesi Uak ve Uzay Bilimleri Fakltesi'nden Prof. Dr. Ahmet Nuri Yksel, ya?ad?klar?n? ?yle anlatt?: "K?raathanede edep dairesinde konu?ulurdu. rne?in camide bir mr?id bir de mrid vard?r. Ancak k?raathanede herkes yeri gelince hem mr?id hem de mrididir. Buraya profesrlerden, askerlere ve dini cemaat mensuplar?na kadar birok ki?i gelirdi. Avrupa'da doktora yapm?? insanlar da vard?."

K?raathanede tarihi, siyasi ve sosyal konularda konu?uldu?unun alt?n? izen Avukat Halil Durak da, Marmara K?raathanesi'nin ekonomik ?artlar sebebiyle kapat?ld???n? dile getirdi. Bas?n kurulu?lar?n?n eskiden oldu?u gibi Bab?ali'ye geri dnmesini arzu ettiklerini kaydeden Bas?n ?lan Kurumu Genel Mdr Mehmet Atalay, zgr habercili?i desteklediklerini ifade etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri