forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Trkiye Gazeteciler Cemiyetinin her y?l verdi?i Bas?n zgrl? dlleri yar?n The Marmara Oteli'nde dzenlenecek trenle sahiplerini bulacak.

TGC Bas?n zgrl? dl 1987 y?l?ndan bu yana bas?n zgrl?n savunan, bu u?urda aba harcayan ki?i ve kurulu?a ayr? ayr? veriliyor. dl verilecek ki?i veya kurulu?un bas?n zgrl?n savunma yolunda bir y?l iinde yapt??? al??malar de?erlendiriliyor.

2012 BASIN ZGRL? DLܒN KAZANANLAR

2012 Bas?n zgrl? dl ki?i dal?nda, bas?n zgrl? konusunda yapt??? al??malar?, bu konudaki rgtl mcadeleyi geli?tirmeye ynelik katk?lar?, srece ulusal ve uluslar aras? mesleki destekleri katmay? ba?arabilmesi gibi nedenlerle gazeteci Ferai T?na verildi.

Bas?n zgrl? dl Byk Seici Kurulu ayr?ca say?lar? 100e yakla?an tutuklu gazeteciler ad?na da 2012 Bas?n zgrl? dlnn Bedri Adan?r ve Zeynep Kuray aras?nda payla?t?r?lmas?na karar verdi.

2012 Bas?n zgrl? dlnn bu y?l kurum dal?nda gazeteciler ve yay?nc?lar zerindeki bask?lar? srekli dile getirmesi, d?nce ve ifade zgrl? zerinde raporlar haz?rlayarak kamuoyunu ayd?nlatmas? nedeniyle Trkiye Yay?nc?lar Birli?ine verilmesi kararla?t?r?ld?.

2012 BASIN ZGRL? DLLER? BYK SE?C? KURULU YELER?

2012 Bas?n zgrl? dlleri Byk Seici Kurulunda bu y?l Trkiye Barolar Birli?i Ad?na Av.Teoman Ergl, Trkiye Gazeteciler Sendikas? Ad?na Genel E?itim Sekreteri ?ehriban K?ra, ileti?im fakltelerinden Bahe?ehir niversitesi ?leti?im Fakltesi Yeni Medya Blm Ba?kan? Prof Dr Orhan Tekelio?lu, ?leti?im Ara?t?rmalar? Derne?inden Prof Dr. Nuray Trko?lu, ?leti?im Mezunlar? Derne?i ad?na Ba?kan Hseyin Irmak, nceki Ba?kanlardan Nail Greli, dl alanlardan Altan ymen, Trkiye Yay?nc?lar Birli?inden Ba?kan Metin Celal Zeynio?lu, yay?n ynetmenlerinden Dnya Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Hakan Glda? yer ald?. Byk Seici Kurulda TGCyi Ba?kanvekili Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Gne? temsil etti.

2011 YILINDA DL KAZANANLAR

dl 2011 y?l?nda ki?i dal?nda TGS Ba?kan? Ercan ?peki ile Ahmet ??k alm??t?. Kurum dal?nda ise dl Gazetecilere zgrlk Platformuna verilmi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri