forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih_altayli_280Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Necdet Özel Fatih Altayl? aleyhine tazminat davas? açt?... 

 

Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Necdet Özel , Afyonkarahisar 'da 25 askerin ?ehit dü?tü?ü patlaman?n ard?ndan kaleme ald??? ve 9 Eylül 2012'de yay?mlanan “Schopenhauer Hakl?ym??” ba?l?kl? yaz?yla ki?ilik haklar?n? ihlal etti?i gerekçesiyle gazeteci Fatih Altayl? ve Habertürk gazetesi aleyhine 50 bin liral?k manevi tazminat davas? açt?.

Özel'in avukat? Umut Kemal Y?ld?r?r'?n açt??? davan?n dilekçesinde, Altayl?'n?n, “Ya Genelkurmay Ba?kan?'na ne demeli!.. Kendisine emanet 25 evlat pisi pisine ölüyor. Umurunda de?il. Büyük ihtimalle 'Astlar?mdan biri hata yapm??sa bana ne?' diyor”, “Dedi?im gibi Schopenhauer hakl?ym?? asl?nda. Anlad?m ama geç anlad?m. Ve bu adamlar?n neden asla ve asla istifa etmedi?ini de biliyorum art?k. Etmez, çünkü hiçbiri yetenekleriyle, hak ederek, kaz?yarak gelmediler o mevkilere” ifadelerinin de bulundu?u baz? bölümler aktar?ld?.

Dilekçede, ?unlar kaydedildi:
“Köklü tarihe ve ?anl? bir maziye sahip Türk Silahl? Kuvvetleri ailesinin her bir personelinin rütbesi ve görevi ne olursa olsun hukuken korunmas? gereken ki?ilik haklar?n?n bulundu?u izahtan varestedir. Daval? gazetecinin, aziz Türk milletinin gözünde Genelkurmay Ba?kanl??? makam?n? küçük dü?ürmeye çal??t???, kulland??? ifadelerdeki üslubu bilerek ve isteyerek, incitici olarak seçti?i anla??lmaktad?r. Bu itibarla, müvekkilim Orgeneral Necdet Özel hakk?nda, daval? Fatih Altayl? taraf?ndan küçültücü de?er yarg?s?nda bulunuldu?u, daval? Fatih Altayl?'n?n eyleminin objektif ele?tiri kapsam?nda olmad???, do?ru ve hakl? bir amaca yönelik bulunmad???, bu sebeple dava konusu yaz?n?n hukuka uygunluk s?n?r? içinde bulunmad??? tart??mas?zd?r.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri