forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ergun babahan 300TBMM Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu, 28 ?ubat döneminde Sabah'?n yaz?i?leri müdürü olan Ergun Babahan'? ifadeye ça??rd?... 

 

TBMM Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu, PKK terör örgütü üyesi ?emdin Sak?k'?n, Mehmet Ali Birand ve Cengiz Candar'?n isminin de geçti?i ''Sahte ifadesi'' ile ilgili haberi man?et yapan Ergun Babahan'? ifadeye ça??rd?.

Sabah Gazetesi eski Genel Yay?n yönetmeni Zafer Mutlu geçen hafta komisyonda, ''?emdin Sak?k ifade vermi?. Birand ve Çandar'a para verildi?ini söylüyor. ?kisi de o dönemde bizde çal???yordu. Deli saçmas?yd?. Ertu?rul Özkök'ü arad?m. 'Allah a?k?na girme' dedim Sonra benim yerime Ergun Babahan'? (Dönemin Sabah Gazetesi yöneticisi) aram??, "U?ur Dündar'a da gitti o veriyor" demi?. Ak?am bang?r bang?r haber sunuldu'' demi?ti.

25 ve 26 Nisan 1998 günü Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde ''Korkunç if?aat-Deh?et itiraflar'' ba?l??? ile ifadesi yay?nlanm?? ve bu bölümde ?öyle denilmi?ti:

"Bas?n mensuplar? içinde de örgütün parayla yazd?rd??? ya da konu?turdu?u çok ünlü ki?iler bulunmaktad?r. Baz?lar?n? da parayla sat?n alabilece?ini dü?ünür. Bunlara örgütte eyyamc?lar denir. Do?u Perinçek ve Mehmet Ali Birand'?n Öcalan ile görü?mesi ona Türk bas?n?nda kap?lar?n aç?lmas?na neden olmu?tur. Öcalan bana, para kar??l???nda yazanlar aras?nda Mahir Kaynak, Mahir Say?n, Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand ve Yalç?n Küçük'ün isimlerini söyledi. Ayr?ca, Milli Gazete ile Akit Gazetesi'nin de PKK aleyhine yazmayacaklar?na dair söz verdiklerini söyledi. Bunlarla bir nevi ortak dü?mana kar?? antla?ma yap?ld???n? söyledi. Öcalan, para ile sat?n ald?klar? Türk gazetecilerden söz ederken, 'Kürt ve Türk tarihi hainlerle doludur' dedi.''

(Gazeteport)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri