forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Silivri'de Samanyolu Haber ekibine sald?r?

Aktif .

shaberMHP Silivri ?lçe Ba?kanl???'n?n önünde bekleyen Samanyolu Haber ekibinden muhabir Mustafa Kurtaran ve kameraman Ali ?hsan Y?ld?r?m, bir grubun sald?r?s?na u?rad?.

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli'nin Silivri'de tutuklu bulunan Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu?'u ziyareti öncesi, MHP Silivri ?lçe Ba?kanl???'n?n önünde bekleyen Samanyolu Haber ekibinden muhabir Mustafa Kurtaran ve kameraman Ali ?hsan Y?ld?r?m, bir grubun sald?r?s?na u?rad?.

Sald?rganlar, kameraman Ali ?hsan Y?ld?r?m'? darp etti. Sald?r? sonras? olay yerinde arbede ya?and?. 

TGF SALDIRIYI KINADI... 

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? ve ?zmir Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Atilla Sertel, Samanyolu Haber ekibine yap?lan sald?r?y? k?nad?.

Sertel, "Görevi ba??ndaki meslekta?lar?m?za yönelik sald?r?y? k?n?yorum. Güvenlik güçleri gazetecilere yönelik sald?r?lara asla müsamaha etmemelidir. Halk?n haber alma hakk? için çal??an gazetecilerin rahat çal??abilmesi için gerekli önlemleri almal?d?rlar. Gazeteciler dayak yemek için de?il, haber yapmak için var. Bunu bir kez daha hat?rlatmay? görev biliyor, sald?rganlarla ilgili gerekli yasal i?lemlerin yap?lmas? yönünde ça?r?da bulunuyoruz. Sald?r?ya u?rayan gazeteci arkada?lar?m?za da geçmi? olsun dileklerimizi iletiyoruz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri