forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Toktam?? Ate? hayat?n? kaybetti

Aktif .

ET?KETLER:Toktam?? Ate?

toktamis-atesKö?e yazar? ve akademisyen Toktam?? Ate? tedavi gördü?ü hastanede hayat?n? kaybetti. 

 

69 ya??nda olan Toktam?? Ate?, bir süredir tedavi gördü?ü ?stanbul Üniversitesi (?Ü) ?stanbul T?p Fakültesi'nde organ yetmezli?i nedeniyle 02.00'de hayat?n? kaybetti.

Ate? son olarak Bugün gazetesinde yaz?yordu... 

Toktam?? Ate?'in k?sa öz geçmi?i

?stanbul'da 1944'te dünyaya gelen Toktam?? Ate?, Avusturya Ortaokulu ve Vefa Lisesi'ni bitirdi. Ate?, 1967'de ?Ü ?ktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra Siyasal Bilimler Kürsüsü'nde asistan olarak kald?. Ate?, 1969'da ''Kurulu? Dönemi Osmanl? Toplumunun Siyasal Yap?s?'' ba?l?kl? çal??mas?yla doktor, 1974'de ''Demokrasi Teorisi'' ba?l?kl? çal??mas?yla doçent, 1982'de de profesör oldu.

Akademisyen ve gazeteci Toktam?? Ate?, ?Ü'nün yan? s?ra de?i?ik kurumlarda ders verdi, çe?itli dönemlerde ABD (Iowa) ile Almanya'da (Berlin - Münih) bulundu. 

?Ü'nün ?ktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas? ?li?kiler Bölümü ba?kanl???n?n yan? s?ra kurucular? aras?nda yer ald??? Bilgi Üniversitesi'nde Yönetim Kurulu üyesi olan Ate?, 30'un üzerinde kitap yay?mlad?. 

Cumhuriyet gazetesinde 10 y?l? a?k?n süre görev yapan Ate?, son olarak Bugün gazetesinden yaz?yordu. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri