forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Didem Tuncay

didem-tuncayABD Ankara Büyükelçili?i'ne yap?lan sald?r? sonucunda a??r yaralanan NTV'nin eski muhabiri tek gözünü kaybetti.

ABD Ankara Büyükelçili?i'ne yap?lan sald?r?da yaralanan NTV'nin eski  muhabirin sa?l?k durumu ile ilgili bilgi veren Ba?bakan Erdo?an, Tuncay'?n sald?r? sonras? tek gözünü kaybetti?ini ve durumunun a??r oldu?unu belirtti.

Ankara'da ABD Büyükelçili?i'ne düzenlenen canl? bomba sald?r?s?nda ekranlar?n tan?nan yüzü NTV'nin eski diplomas? muhabiri Didem Tuncay da yaraland?. 

ABD Büyükelçili?inde arkada?lar?n? ziyaret etti?i san?lan genç gazetecinin vücuduna ?arapnel parçalar? sapland??? ?u anda Numune Hastanesi'nde tomografisinin çekildi?i belirtildi.Patlama sonras? ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne kald?r?lan Didem Tuncay'?n tedavisinin Yo?um Bak?m Ünitesi'nde sürdü?ü ö?renildi.Son gelen bilgilere göre sa? gözünün üstünde ?arapnel parças? isabet eden Didem Tuncel'in durumu a??rla?t? ve Cerrahi Yo?un Bak?m servisine al?nd??? ifade edildi. 

 

ERDO?AN: TEK GÖZÜNÜ KAYBETT? 

Habertürk ekranlar?nda Fatih Altayl?'n?n sorular?n? yan?tlayan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Didem Tuncay'?n sa?l?k durumuyla ilgili olarak; "Bir de NTV'den bir k?z?m?z var. Büyükelçi 'ben davet ettim' diyor. Didem Tuncay k?z?m?z?n durumu a??r. Tek gözünü kaybetmi?. Allah'tan ona da ?ifalar diliyoruz, ailesine geçmi? olsun temennilerimizi iletiyoruz" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri