forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Yeni bir haber kanal? kuruluyor...

Aktif .

ET?KETLER:UTVlEmre Alt?nda?

tvHaber kanal?n?n ismi UTV olarak belirlendi. Kanal?n Medya grup ba?kanl???n? Emre Alt?nda? yrtecek.

ALI?MALAR SRYOR

UTVnin kurulma a?amas? aylar ncesinden ba?lad?. nce Yenibosnadaki binada byk bir haber stdyosu ve reji olu?turuldu. Stdyo, en son teknoloji ???kland?rma sistemi, dekor ve videowall ile donat?ld?. Rejide de yine di?er ulusal haber kanallar?yla rekabet edebilecek teknolojik sistemler kullan?ld?. 

UHABER?N BA?INDA TECRBEL? ?S?MLER

UHaber, yay?n ncesi kadro al??malar?na da h?z verdi. Haberin ba??nda ise ATV Haber ve SHOW Haberin y?llarca genel yay?n ynetmenli?ini yapan tecrbeli isim Murat Demirel bulunuyor. Demirelin yan? s?ra Esat Pala ve Nalan Yetimo?lu gibi tecrbeli isimler de yine ynetici kadrosunda yer al?yor. Ayr?ca, al??malara k?sa sre sonra dahil olacak baz? nemli isimler de bulunuyor. UTVnin ekran yzleri ve di?er alt kadrolar? da halen olu?turulma safhas?nda. Trk kamuoyunun yak?ndan izledi?i nemli isimlerle gr?en UTV, sa?lam bir haberci kadrosu kurmay? amal?yor. 

UTVN?N HEDEF? NE?

UTV Haberin ncelikli hedefi, gerek haberciler taraf?ndan haz?rlanm??, do?ru, tarafs?z ve gncel haberleri en h?zl? ?ekilde izleyiciye ula?t?rmak. Yediden yetmi?e herkesin ilgisini ekecek ve keyifle izlenebilecek programlar? hayata geirebilmek.

 YAYIN NE ZAMAN?

UHaber, uydu, d?g?turk, d-smart ve di?er platformlarda yer alacak. Yay?n tarihi ise, ?ubat ortas? olarak belirlendi. (Medyaradar.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri