forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

AA Arnavutluk Haber Ajans?'yla i?birli?i anla?mas? imzalad?

Aktif .

aa-ataAnadolu Ajans? ile Arnavutluk Telgraf Ajans? (ATA) aras?nda ikili i?birli?i anla?mas? imzaland?.

Anadolu Ajans? ''Editör Masas?''nda düzenlenen törene kat?lan ATA Genel Müdürü Gezim Podgorica, çal??malar? hakk?nda bilgi vererek, AA ile i?birli?ini önemsediklerini söyledi.

Anadolu Ajans? Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ise ATA ile yap?lacak anla?man?n önemli bir ad?m olaca??n? ifade etti. Ajans olarak Arnavutça yay?n hedefleri oldu?unu ve bu konuda büyük bir taleple kar??la?t?klar?n? dile getiren Öztürk, ATA ile bu projeyi hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajans?'n?n dünyan?n en büyük 10 haber ajans?ndan biri oldu?unu vurgulayan Öztürk,i?birli?i anla?mas? ile Arnavutluk'taki tüm geli?meleri ATA'n?n ad?yla dünyaya duyuracaklar?n? belirtti. Öztürk, bu sayede Arnavutluk Haber Ajans?'n?n dünyada çap?nda tan?nmas?na ve etkinli?ini art?rmas?na destek vereceklerini söyledi.

Daha sonra AA Genel Müdürü Öztürk ile ATA Genel Müdürü Podgorica iki kurum aras?nda i?birli?ini öngören anla?may? imzalad?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri