forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hrant Dink

hrant dink 300TBMM'ye bilgi veren M?T yetkilileri, Ba?bakan’?n, Dink’i uyaran M?T’çiler hakk?nda soru?turma izni verdi?ini aç?klad?.

TBMM Yasad??? Dinlemeleri Ara?t?rma Komisyonu, dün M?T yetkililerini dinledi. Bas?na kapal? olan komisyon toplant?s?ndan edinilen bilgiye göre, M?T yetkilileri ?unlar? anlatt?: 

K???YE ÖZEL..

Yasad??? ya da ki?iye özel dinlemelerden bahsediliyor ancak biz bu dinlemeleri yapm?yoruz. T?B ve uydu üzerinden dinleme yap?yoruz. Faks üzerinden dinlemeler tarih oldu.

D?NLEME ARACI

Bizde dinleme arac? yok. Böyle bir durum söz konusu oldu?unda emniyetle i?birli?i yapar?z. 

7 B?N 400 K???Y? E??TT?K

Kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticiler ba?ta olmak üzere 7 bin 400 ki?iye yasad??? dinlemelerle ilgili 101 brifing verdik. 

KRAVATA D?KKAT

Facebook ve Twitter gibi sosyal a?lar üzerinden de dinleme ve takip yapabiliyoruz. Bilgisayar kameras?ndan bile ortam izlemesi yap?labilir. Kravat i?nesine kadar her türlü obje kullan?l?r. 

BA?BAKAN ?Z?N VERD?

Hrant Dink’i ?stanbul Valili?i’nde uyaran M?T görevlileriyle ilgili Ba?bakan soru?turma izni verdi. (Haberturk.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri