forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

beyazit-ozturkNebil Özgentürk’ün yaz?p yönetti?i 13 bölümden olu?an "Sanat?m?z?n Hat?ra Defteri" belgeseli ilk bölümüyle bugün (1 Mart Cuma) ba?l?yor... 

Her Cuma, ortalama birer saatlik bölümler halinde yay?nlanacak olan Sanat?m?z?n Hat?ra Defteri, toplamda 600 dakikay? a?an süresiyle sanat tarihimize uzun bir yolculuk yap?yor.

Belgeselin seslendirmesini Cihan Ünal, müziklerini Can Atilla, çizimlerini Kutlukhan Perker yapt?. Haluk Bilginer sanat dallar?na ili?kin metinleri seslendirdi. Belgeselde toplamda 100 ki?ilik bir ekip görev ald?.

Sanat?m?z?n Hat?ra Defteri’nin ilk bölümünde; ulusal mar?lar?m?z, ?stiklal Mar?? ve 10. Y?l Mar??’na ili?kin çok az bilinen gerçeklere dair ayr?nt?lar anlat?lacak.

Bu arada dosyalar aras?nda unutulmu? bir mar??n, ?smet ?nönü’ye yaz?lan Milli ?ef Mar??’n?n kim taraf?ndan, neden yaz?ld???na ve neden seslendirilmedi?ine dair yan?tlar aranacak.

Elli liran?n arka yüzündeki Türkiye’nin ilk kad?n romanc?s? Fatma Aliye’nin parayla ili?kisi nas?ld??

Osmanl? ve Cumhuriyet döneminin dev ?airi Abdülhak Hamit Tarhan’?n büyük a?k? Lüsyen’in mezar?n? ölümünden 40 y?l sonra kimin, neden yapt?rd???n?n izi sürülecek.

Bu arada Abdülhak Hamit Tarhan’? Beyaz?t Öztürk’ün, Lüsyen’i Tuba Ünsal’?n ve Fatma Aliye’yi Serra Y?lmaz’?n kamera önüne ta??d??? k?sa video filmler gösterilecek.

Nebil Özgentürk’ten Sanat?m?z?n Hat?ra Defteri, her Cuma saat 21.45’te CNN TÜRK’te olacak.

BELGESEL EK?B?

Yazan & Yönetmen:                             Nebil Özgentürk
Genel Koordinatör:                               Berat Günç?kan - Melda Davran
Görsel Yönetmen:                                Emek Durmu?
Yap?m Koordinatöru:                            Aslan Tayfun Alkan
Ara?t?rma, Yaz?m Tasar?m:                  Berat Günç?kan-Melda Davran-Özlem Y?lmaz

Oyuncular:

Tar?k Akan; Atilla ?lhan.

Demet Akba?; Müzeyyen Senar.

Mustafa Alabora;Y?lmaz Güney.

Orhan Alkaya; Can Yücel.

Ay?e Arman; Eftalya.

Ayberk Atilla; ?smet ?nönü.

Hakan Aysev;Luciano Pavarotti.

Erkan Can; Neyzen Tevfik.

Meltem Cumbul; Cahide Sonku.

Hüseyin Avni Danyal; Münir Nurettin Selçuk.

Candan Erçetin; Leyla Gencer.

Halil Ergün; Fikret Mualla.

Bülent Fil; Ruhi Su.

Osman Gidi?o?lu; Yahya Kemal.

Mahir Gün?iray; Orhan Kemal.

Nefise Karatay;Melek Kobra.

Oktay Kaynarca; A??k Nesimi.

Güven K?raç; Aziz Nesin.

Rasim Öztekin; Ahmed Arif.

Beyaz?t Öztürk; Abdulhak Hamit Tarhan.

Menderes Samanc?lar; Cevat ?akir.

Tuba Ünsal;Lüsyen.

Serra Y?lmaz; Fatma Aliye

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri