forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

amberin-zamanHaberTürk gazetesi, 'patronaj karar?'yla Amberin Zaman ile yollar?n? ay?rd?; yaz?lar? nedeniyle yak?n zamanda uyar? da ald???n? belirten Zaman, 'Sürpriz olmad?' dedi. 

T24.com.tr'nin haberine göre, geli?meleri do?rulayan Zaman, kendisine gerekçe olarak “patronaj karar?”n?n gösterildi?ini söyledi ve “??ten ç?kar?lmam sürpriz de?il. Türkiye’deki mevcut durum orta” dedi. Zaman, “aile geçindiren, çocuk sahibi meslekta?lar?na” sab?r diledi.

HaberTürk’teki kö?e yazarl???n?n yan? s?ra ?ngiliz The Economist dergisinin Türkiye Temsilcisi olan Amberin Zaman’?n yakla??k bir ay önce, yazd??? yaz?lar yüzünden gazete yönetimi taraf?ndan uyar?ld??? ö?renildi. Son olarak Roboski, Suriye ve eyalet sistemi üzerine de yazan Zaman’?n kö?e yazarl??? görevinden 2 Nisan tarihinde ç?kart?ld??? belirtildi.

Rah?an Gül?an da gönderildi...

Habertürk magazin yazar? Rah?an Gül?an ile de yollar?n? ay?rd?. Gül?an " Ayr?l?klar kötüdür" aç?klamas?n? yapt?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri