forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

reytingtv1992den beri Trkiyede reyting lmn yapan tek ?irket olan AGBnin Trkiyeden ekilece?i belirtiliyor. TRT'nin ise yeni bir lm sistemi zerinde al??t??? belirtiliyor...

Star gazetesinir haberine gre, Konu Ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?na nceki gn verilen RTKteki brifing s?ras?nda gndeme geldi. T?AK?n reyting lmleri iin at??? ihalenin de sresi uzat?ld?.

RTKte Ba?bakan Yard?mc?s? Ar?na verilen brifingde Trkiyede televizyonlar?n reytinglerini len ve tart??ma konusu olan AGBnin Trkiyeden ekilmek istedi?i bilgisi de verildi. Ar?n, reyting lmlerinin nas?l yap?lmas? gerekti?i, TRTnin yapt??? haz?rl?klar konusunu sorunca, brokratlar bu konuda a?lm?? bir ihale bulundu?unu, TRTnin reyting lm konusunda al??ma yapt???n? hat?rlatt?lar.

AGBnin Trkiyeden ekilmesi konusunda da Dnyada reyting lm yapan say?l? say?da ?irket var. AGB de ya?anan tart??malar?n ard?ndan gvenilirli?i tart??ma konusu yap?ld??? gerekesiyle Trkiyeden ekilme karar? alm??. Bu konuda yeni bir dzenleme yap?lmas? gerekiyor bilgisi verildi.

Brifingde haz?rlanan RTK Yasa Tasar?s?nda RTKe izleme ve de?erlendirme yapacak ?irketlere izin ve denetim yetkisi verildi?i belirtilerek RTKn grevleri aras?na Televizyonlar?n kulland?klar? anl?k izleme ve de?erlendirme oranlar?n? veren lmleri yapacak ?irketlerin izin ?artlar?n? belirlemek, faaliyet izni vermek ve lmlerin denetimini yapmak hkm eklendi. Bylece st Kurulun, reyting ?irketleri zerinde denetleyici bir grevi olacak denildi.

TRTnin ihalesi 17 A?ustosta

AGBnin Trkiyeden ekildi?i ynnde bilgilendirme yap?l?rken, TRT de yeni bir izlenilirlik ara?t?rma sistemi devreye sokma konusunda al??ma yap?yor. TRT, Trkiyedeki mevcut izlenirlik lm sisteminde T?AK eliyle yabanc? ?irkete izlenirlik lm yapt?r?lmas?n?n s?k?nt? yaratt???n? savunuyor.

TRT, bu sistemin izleyicinin ihtiyalar?na cevap vermedi?i gerekesiyle, izleyicilerin yay?nlar?n kalitesine ili?kin tutumlar?n?n ara?t?r?lmas? iin a?k ihale sistemiyle yeni bir izlenirlik ara?t?rma sistemi geli?tirecek. 17 A?ustosta ihale gerekle?tirilecek. 15 ilde 2 bin 684 denek tespit edilerek izlenirlik ara?t?rmalar? son teknoloji kullan?larak yap?lacak.

TRT, televizyon kanallar?n?n izlenirlik lmn ortakl?k yntemiyle ya da cretli al??ma sistemiyle yapabilecek.

T?AK da ihale sresini uzatt?

TRT, 17 A?ustosta yeni reyting sistemi iin ihaleye ?kmaya haz?rlan?rken, reyting tekelini elinde bulunduran T?AKtan kar?? atak geldi. T?AK 2011 y?l? TV izleme lmlerini yrtecek ?irketin belirlenmesi iin 15 Haziranda dolan ?artname temin sresini ani bir kararla, TRTnin ihale tarihinden iki gn ncesi olan 15 A?ustosa kadar uzatt?.

Bu arada AGBnin Trkiye Temsilcisi olan Arzu Edenin de firmadan ayr?lmaya haz?rland??? iddia edildi. Daha nceki ihale ?artnamesinde ihaleye kat?lmak iin 3 lkede lm yapma ?art? aran?rken, ihaleye ba?vurusu sresini uzatan ilanda T?AK bunu de?i?tirip 5 lkede lm yapma ?art? aranmas? dikkat ekti. Edenin T?AK?n ihalesini alaca?? yeni firmaya gemesi bekleniyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri