forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Star Gazetesi ve 24"n sat?ld??? ?eklindeki haberlere ili?kin her iki taraftan da a?klama geldi. 

Socar Trkiye'nin Ba?kan? Kenan Yavuz, Star Medya'n?n sat?? sreci ile ilgili olarak The Wall Street Journal Trkiye'ye konu?tu.

Gr?me srecinin pozitif bir ?ekilde ilerledi?ini dile getiren Yavuz Tamince ile ortak olacaklar? bir model zerinde al??t?klar?n? syledi.

TAM?NCE: GR?MELER SRYOR... 

Star Medya Grubunun orta?? ve Rixos Otelleri Ynetim Kurulu Ba?kan? Fettah Tamince, Star Medya Grubu'nun sat??? hakk?nda "Olumlu gr?melerimiz devam ediyor" diye konu?tu.

Anadolu Ajans?'na konu?an Tamince, "Olumlu gr?melerimiz devam ediyor. Bitince her ?eyiyle kamuoyuna a?klama yapaca??z" dedi.

SOCAR: ORTAKLIK ZER?NDE KONU?UYORUZ

Socar neden Trkiye'de medya alan?na yat?r?m yapma karar? ald??

Socar olarak global lekte yrtt?mz projelerimizi gerek Azerbeycan ve gerekse Trkiye'de medya yat?r?m? ile geni?letmek arzusunday?z. Bu kapsamda Bak'de bir TV kanal? sat?n ald?k. Trkiye'de ise pozitif bir trend iinde devam ediyor.

Sat?? sreci sonland? m?? Tamince ile anla?t?n?z m?

Sre olumlu devam ediyor. Henz tamamlanmad?. ama sona yakla?t?k. Sre tamamland???nda kamuoyunu bilgilendirece?iz.

Burada Star Medya'y? tamamen sat?n alman?z m? gndemde yoksa ortakl?k m??

Star Medya'da Fettah Bey ile ortakl???m?z olaca?? bir model zerinde al???yoruz.

Kimin byk ortak olaca?? konusu net mi?

Bu konda henz net bir model olu?turmad?k.

HRR?YET SATILDI?INI ?DD?A ETT?

Bugn Hrriyet gazetesinin internet sitesinde Star Gazetesi ve 24"n Socar"a sat?ld??? ?eklinde bir haber yay?nland?. Ancak bu haber birinci elden do?rulanmam?? oldu. Socar"?n a?k

STAR MEDYA GRUBU HAKKINDA

Star Medya Grubu bnyesinde Star Gazetesini ve Kanal 24 Televizyonunu bar?nd?r?yor. Fettah Tamince 2009 y?l?ndan bu yana Star Medya Grubu'nun orta??. Tamince'nin Star Medya Grubu'ndaki di?er orta?? ise eski milletvekili Tevhit Karakaya. Tamince, Star hisselerini 2009 y?l?nda, Ethem Sancak'tan devralm??t?. Sancak, bu hisse devriyle medya patronlu?una veda etmi?ti.

Bu Star Gazetesi iin ilk el de?i?tirme haberi de?il. Uzanlar'dan TMSF'ye geen Star Gazetesi 2006 y?l?nda ihale ise 5 milyon 150 bin dolara K?br?sl? i?adam? Ali zmen Safa'ya sat?lm??t?. Safa, ihalenin ard?ndan teklifini ykseltmi? ve gazete iin 8 milyon dolar demi?ti. Star Medya Grubu daha sonra gazetenin yan?s?ra Kanal 24' olu?turarak yay?n hayat?na soktu. Bymesini Karamel TV ile de srdrd.

http://www.wsj.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri