forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Reuters'in yanl?? haberi borsada pani?e neden oldu

Aktif .

reutersAnadolu Ajans?'ndan al?nt?lad??? Moody's haberini arp?tarak m?terilerine yanl?? aktaran Reuters Borsa ?stanbul'da bin puanl?k k?r?lmaya neden oldu.

Trkiye'nin kredi notunun art?r?lmas? tart??malar? s?cakl???n? korurken Reuters'?n yapt??? hata maniplasyon iddialar?n? gndeme getirdi.  26 ?ubat tarihinden itibaren yukar? ynl bir hareket iinde olan B?ST, Reuters'?n haberi ile bin puanl?k ciddi bir k?r?lma ya?ad?. B?ST'in 26 ?ubat'ta 75.800 seviyelerinden ba?layan ykseli?i May?s ay?nda 91 bine kaar ?km??t?...

Reuters ve baz? yay?n organlar?, Anadolu Ajans? taraf?ndan servis edilen ve S&P'ye ait olan "Tam tarih belli olmamakla beraber bir sonraki de?erlendirmemizi bu y?l?n sonuna do?ru yapaca??m?z? san?yorum'' a?klamas?n? Moody's'e aitmi? gibi servis etti. Haberin bu ?ekilde servis edilmesi Trkiye'nin notu artmayacak yorumlar?na yol at? ve sert sat?? bask?lar?n? getirdi.

?kinci seansa 90.681 puandan ba?layan B?ST, yanl?? haber nedeniyle seans iinde 1.100 puan kadar d?t. Yay?n organlar?n?n haberi dzeltmesi ile s?n?rl? da olsa toparlanan B?ST  ve 9 May?s'? yzde 1,01 kay?pla tamamlad?.

Moody's'in a?klamalar?nda olumsuz alg?lanacak bir taraf olmad???n? belirten piyasa analistleri, baz? ajans ve TV'lerin fla? haber olarak geti?i yanl?? a?klamalar?n panik sat??lara neden oldu?u tespitinde bulunuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri