forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

As?l meslekleri gazetecilik, uzmanl?k alanlar? da politika, ekonomi, uluslararas? ili?kiler ve edebiyat olan Trkiyeli gazetecilerin haz?rlad??? Yenign Avrupa dergisi sanal ortamda yay?n hayat?na at?ld?.
Politika, ekonomi ve uluslararas? ili?kiler alan?nda uzmanla?m??, bir grup Trkiyeli gazeteci taraf?ndan haz?rlanan Yenign Avrupa dergisi sanal ortamda yay?n hayat?na ba?lad?. Avrupan?n farkl? lkelerinde ya?ayan, zgn al??malara/ara?t?rmalara imza atan yazarlar?n bir araya gelip haz?rlad???; zellikle Alman ve ?ngiliz kapitalizminin nerede durdu?unu, Trkiyeyi nerede tuttu?unu ustal?kla sorgulayan, Avrupaya yerle?mi? yarat?c? Trkiyeli yazarlar?n? okuyuculara tan?tan dergi ayl?k olarak haz?rlan?yor.
A?ustos 2009 tarihli ilk say?s?nda Deniz Fenerini bir cinnet gstergesi olarak de?erlendirip Gordon Brown?n enkaz?n? didikleyen; Avrupa seimlerini ve Avrupada ?slam?n ykseli?ini inceleyen Yenign Avrupada, kitap ele?tiri ve tan?t?m yaz?lar?n?n yan? s?ra, ?kran Yi?it ve Prof. Dr. M. ?ehmuz Gzelle de birer syle?i de yer al?yor.
Merkezi Almanya olan, sahipli?ini mer Yaprakk?ran?n, sorumlu ynetmenli?ini de Osman utsay?n, sistem ynetimini de Attila Azrak?n yapt??? dergi, Mustafa K. Erdemol, Osman utsay ve mer Yaprakk?ran taraf?ndan haz?rlan?yor. Almanya, ?ngiltere ve Fransada sanat, politika ve edebiyat alan?ndaki geli?melerle ilgili haber, yorum, de?erlendirme, inceleme ve ara?t?rmalara yer veren dergi ileri bir tarihte bas?l? hale de gelecek. Tan?t?m amal? ilk say?s?n? da geni? bir evreye ileterek de?erlendirmeye sunan dergi kaynak bir yay?n olmay? amal?yor.
Yenign Avrupan?n ilk say?s?nda yer alan haber ve syle?iler ?unlar:
yenigunavrupa?rfan Ergi: Deniz Feneri e.V. davas?, bir cinnetin gstergesidir.
Osman utsay
Vicdan denizinin tkendi?i yer
Ycel zdemir ile syle?i
Gordon Brown: Enkazda Ama Ayakta
Mustafa Kemal Erdemol
Avrupa Parlamentosu Seimlerinde Kaybeden Gerek(ten) Sol mu?
Emre Ertem
Avrupa Seimlerini ?nsandan Yana Okumak
Celil Denkta?
Avrupada ?slama Kar?? ? Sava? Cephesi mi?
Osman utsay
Paris: Btn ?htilallerini Yar?da B?rakm?? Bir Ba?kent!
Prof. Dr. M. ?ehmus Gzel ile syle?i
?nsan?n Tek Bir Hayat? Yoktur!
?kran Yi?it ile syle?i
?ki ?stanbul: Orhan Pamuk mu, Aziz Nesin mi?
Osman utsay
Alman Solu, Siyonizm ve Ortado?u Sorunu
Emre Ertem
Ahmet Ha?imin Gzyle Nazizme Ko?an Almanya
Osman utsay

YeniGn Avrupa, www.yenigunavrupa.org sitesinden izlenebilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri