forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hasan Cemal

hasancemal-pkkS?n?rd???na çekilen ilk PKK'l? grup bugün s?n?r? geçti ve Kuzey Irak'a ula?t?. Grup ile birlikte s?n?rdan geçenler aras?nda gazeteci yazar Hasan Cemal de vard?.  

TAR?H? B?R ADIMA TANIKLIK ETT?M

Grup Kandil'e ula?t???nda Hasan Cemal bölgede ilk grubu bekleyen gazetecilere"Benim için böylesi tarihi bir ad?ma tan?kl?k etmek oldukça heyecan vericiydi" dedi.


ZOR B?R GECE GEÇ?RD?K

Hasan Cemal, s?n?r? geçmesinin ard?ndan gruba kat?ld???n? ve yo?un ya?mur nedeniyle zor bir gece geçirdi?ini anlatt?.

S?LAHLI ?LK GRUP BARI? SÜREC? ?Ç?N ÇEK?LD?!

?lk grup ile k?sa bir süre yürüyen gazeteci Hasan Cemal "Benim için böylesi tarihi bir ad?ma tan?kl?k etmek oldukça heyecan vericiydi. Silahl? ilk grubun çekili?ini görmek benim için güzeldi. Bu ad?m bar?? süreci için oldukça yararl? oldu. Anlad???m kadar?yla bu geri çekilme süreci devam edecek. PKK bunu oldukça ciddiye al?yor. Gelen gerillalar da Önderliklerine derin bir güven duyduklar?n? söylüyorlar" diye konu?tu.

t24.com.tr'de yay?nlanan Çekilme Günlü?ü yaz? dizisi için t?klay?n...

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri