forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

showtvTMSF ukurova Grubu'ndan do?an alacaklar?ndan dolay? Show TV  ve BMC'ye el koydu...

ukurova Medya Grubu bnyesinde bulunan Show TV ve SKY 360 kanallar? ile, ayn? grubun BMC markas?na Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF) taraf?ndan el konuldu.

TMSF'den yap?lan a?klamada ?yle denildi:

"TMSF ukurova Grubu'ndan olan alacaklar?n?n tahsili amac?yla Grupa ait Show Tv ve BMCnin ynetimini devir ald?.
Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), ukurova Grubundan olan alacaklar?n?n tahsilini teminen 5411 say?l? Bankac?l?k Kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak 16 May?s 2013 tarihinde ald??? kararla AKS Televizyon Reklamc?l?k ve Filmcilik San. Tic. A? ve BMC San. ve Tic. A? nin ynetimini devralm??t?r.

Daha nce de e?itli zamanlarda ynetim ve denetimi TMSFye devrolunan ?irketler, ukurova Grubu ile yap?lan protokoller erevesinde Gruba iade edilmi?ti. Ancak gelinen a?amada, ukurova Grubu, protokol kapsam?nda demekle ykml bulundu?u borcunu zaman?nda dememi? ve Ekim 2012 tarihinden bugne kadar Fon taraf?ndan kendilerine verilen makul srede de temerrt halini ortadan kald?r?c? deme yapmam??t?r.

Bu durumda, ileride telafisi mmkn olmayacak kamu zarar?na yol a?lmamas? iin ilgili borlu grup hakk?nda temerrt hkmlerinin uygulanmas?na ve ilgili ?irketlerin ynetim ve denetiminin Fona devri zorunlulu?u do?mu?tur.

Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu kamu alacaklar?n? en k?sa srede ve en yksek bedelle tahsil edebilmek amac?yla, hakim ortaklar?n do?rudan veya dolayl? sahip olduklar? varl?klarla ilgili inceleme ve ara?t?rmalar?na yo?un bir ?ekilde devam etmektedir.

TMSF kendisine kanunlarla verilen grev ve yetkiler erevesinde, kamu alacaklar?n?n en yksek de?erle tahsili ve Fona devredilen bankalar?n kamuya maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle al??malar?n? etkin ve kararl? bir ?ekilde srdrecektir."

KARAMEHMET YETK?L?LERLE GR?MEK ??N KANALDA!

Show TV'nin patronu Mehmet Emin Karamehmet ile ukurova Holding'in yneticilerinden Blent Ergin, TMSF yetkilileri ile gr?mek iin Show TV'nin binas?na gitti. TMSF'nin binaya girmesiyle, her departmana polis girdi.  

SHOW TV SATI?A IKARTILACAK

Uzun bir sredir al??anlar?n borlar?n? deyemeyen TMSF, Show TV'nin borlar?na kar??l?k kanala el koydu. Kanala yeni bir ynetim atamas? beklenen TMSF daha nce ynetimini devrald??? kanallarda oldu?u gibi bir sre sonra Show TV'yi de sat??a ?karacak.

Show TV'nin piyasaya olan borcunun toplam 350 milyon dolar civar?nda oldu?u syleniyor.  

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri