forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf-demirorenTaraf Gazetesi’nde yer alan habere göre, Genelkurmay Ba?kanl???’na ait 1982 tarihli bir belgede, Demirören’in Ar?imidis ?irketi’nin haks?z yere mallar?n?n ele geçirilmesinde ve bir tu?la fabrikatörünün ölümünde rol oynad??? iddia ediliyor.

53 y?ll?k geçmi?i olan Demirören Grubu, gaz, sanayi, in?aat, e?itim ve bas?n alanlar?nda faaliyet gösteriyor. Grup 2011 y?l?n Milliyet ve Vatan gazetelerini alarak bas?n sektörüne girdi.

Demirören, Wall Street Journal'a konu?tu:

Demirören ?irketler Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Erdo?an Demirören, Taraf Gazetesi’nde yer alan ve Erdo?an’?n cinayetle suçland???na ili?kin haberler üzerine konu?tu. The Wall Street Journal Türkiye’nin sorular?n? yan?tlayan Erdo?an Demirören, “Bunlar palavra. Palavrac?lara söyleyecek, verecek cevab?m yok” diye konu?tu.

Taraf Gazetesi’nde yer alan habere göre, Genelkurmay Ba?kanl???’na ait 1982 tarihli bir belgede, Demirören’in Ar?imidis ?irketi’nin haks?z yere mallar?n?n ele geçirilmesinde ve bir tu?la fabrikatörünün ölümünde rol oynad??? iddia ediliyor. Haberde her iki ?irketin sahibinin ölümlerinin ard?ndan, Erdo?an Demiröre’in bu ?irketlerin varl?klar?na el koydu?u iddialar?na yer veriyor. Bu durumun Genelkurmay Ba?kanl???’na iki ihbar mektubuyla bildirildi?i belirtiliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri