forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TMSF: Show TV'nin sat???n? Karamehmet istedi..

Aktif .

tmsfTMSF, Mehmet Emin Karamehmet'in borçlar? nedeniyele el koydu?u ?irketlerin sat???n?n Karamehmet'in talebiyle sat?laca??n? duyurdu. 

TMSF'den Cnbc-e'ye yap?lan aç?klamada, "Çukurova Grubu yöneticileri ile müteakip defalar görü?melerimiz oldu. Yap?lan görü?melerde verilen ek sürelere ra?men ödeme yap?lmad?. En son verilen ödeme tarihi olan May?s 2013 tarihinde de ödeme gerçekle?medi.

Fon Kurulu karar?ndan önce, yap?lan görü?melerde borçlu grup, yönetimi devral?nan söz konusu ?irketlerin kurumumuzca sat?larak, sat??tan elde edilecek tutarlardan kamu alaca??n?n tahsil edilebilece?i hususunu gündeme getirdi" denildi.

MEDYA PATRONLU?UNDAN EN KISA SÜREDE KURTULMAK ?ST?YORUZ

TMSF'nin medya grubu yönetmenin zorluklar?n? bildi?ine dikkat çekilen aç?klamada kurumun mecburiyetten kaynaklanan medya patronlu?undan en k?sa sürede kurtulmak istendi?i vurguland?.

Aç?klamada Show TV ve BMC'nin sat???n?n en k?sa sürede gerçekle?ece?i kaydedildi.

?irketlerin mali yap?lar?yla ilgili çal??malar?n sürdü?ünü belirten TMSF, yap?lacak ekspertiz çal??mas? sonucunda de?er tespiti yap?laca??n? ard?ndan sat???n gerçekle?ece?ini belirtti.

Haberin detay?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri