forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Çukurova

karamehmetTasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), Show TV ve BMC'de alacaklar?n? tahsil edemeyece?ini görünce di?er ?irketlere de el koymak zorunda kalm??... 

TMSF Ba?kan? ?akir Ercan Gül, "Show TV ve BMC'nin içine girdi?imizde vahim bir durum gördük, bunlarla alacaklar?m?z?n tahsilinde zorluk çekece?imizi dü?ündü?ümüz için di?er varl?klara gittik. Show TV ve BMC ile borç ödeme imkan? olmad??? görülüyor, di?er varl?klarla ilgili de?erlendirme devam ediyor" dedi.

Gül, Grubun fona olan borcunun 455 milyon dolar oldu?unu kaydetti'

TURKCELL'E DE G?DEB?L?R?Z

Gül ?irketlerin durumunun vahim oldu?unu ve bu borcun geri ödenme imkan? bulunmad???n? söylerken Turkcell'deki haklar? ölçüsünde bu ?irkete de gidebileceklerini belirtti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri