forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

showtvTMSF'nin Karamehmet'in borçlar?na kar??l?k el koydu?u Show TV ve SkyTürk360'la ilgilenen ?irketler belli olmaya ba?lad?. 

Habertürk TV ve Habertürk Gazetesi'nin sahibi Turgay Ciner'in Turgay Ciner, Show TV'ye talip oldu?u belirtiliyor. Ciner'in Show TV'yi almak için TMSF'de nab?z yoklad??? ve ihaleyle yak?ndan ilgilendi?i söyleniyor. 

SkyTürk360'la Demirören ilgileniyor

TMSF'nin el koydu?u SkyTürk360'?n ise Milliyet ve Vatan'la medyaya giren Demirören'in yak?n takibinde oldu?u iddia ediliyor. 

Demirören'in Milliyet ve Vatan'? ald?ktan sonra televizyon sektörüne de yat?r?m yapaca?? biliniyordu. Hatta bu amaçla çal??malara ba?lanm?? Akif Beki transfer edilmi?ti. Akif Beki daha sonra Demirören'den ayr?lm??t?. 

D?G?TÜRK TÜRK TELEKOM'UN YAKIN MARKAJINDA

Yak?n zamanda sat??a ç?kar?laca?? aç?klanan el konulan ?irketler aras?nda yer alan Digitürk'ün Türk Telekom'un yak?n markaj?nda oldu?uyla ilgili haberler yay?nland?. Ancak bu haberler yalanlanmad?...

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri