forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

digiturkÇukurova Grubu ?irketlerinden Digitürk'ün Do?u? Grubu'na sat??? konusunda kesinle?en bir durum olmad??? bildirildi.

Anadolu Ajans? muhabirinin Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu kaynaklar?ndan elde edindi?i bilgiye göre, Digitürk'ün Do?u? Grubu'na sat??? ile ilgili kesinle?en bir durum bulunmuyor.

Futbolda Türkiye Süper Lig yay?n haklar?na sahip olan ?irketin sat???n?, yüzde 53 hissesine sahip Çukurova Grubu ile yüzde 47'sine sahip olan Providence Equity Partners fonu beraber gerçekle?tirecek.

Ortaklar?n ?irketi satmas? halinde de devreye TMSF girecek. TMSF'nin sürece onay vermesinin ard?ndan sat?? i?lemi gerçekle?mi? olacak.   

Bu arada TMSF, bas?nda yer alan Digitürk'ün yüzde 47'sine sahip olan Providence Equity Partners fonu ile görü?tü?ünü de do?rulad?.

TMSF, Çukurova Grubu'ndan alacaklar?n?n tahsili amac?yla grubun 12 ?irketinin yönetimini devralm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri