forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Taraf'?n eski yazarlar?n?n aras?na 'Gezi Park?' girdi

Aktif .

tarafOral Çal??lar'?n ayr?lmas?ndan sonra Taraf'tan ayr?lan ve dergi ç?karaca?? söylenen kö?e yazarlar? 'Gezi Park? Eylemleri' konusundaki görü? ayr?l?klar? nedeniyle birbirinden koptu. 

Taraf Gazetesi'nden istifa eden yazarlar daha sonra ortak bir karar alarak bir analiz dergisi ç?karma karar? alm??t?.

Hurhaber.com'un haberine göre, Dergi ile ilgili tüm altyap? çal??malar?n?n tamamland??? s?rada bu isimlerin aras?na Gezi Park? anla?mazl??? girdi ve proje yatt?. 

EYLEMLER AYIRDI

22 yazar?n ç?karaca?? dergi projesi tam hayata geçecekti ki, May?s sonunda ba?layan Gezi Park? eylemleri yazarlar aras?nda fikir ayr?l??? olu?turdu. Bu ayr?l?k sadece fikirlerde kalmad? ve dergide kilit rol oynayacak isimler di?erleriyle ayn? projede olmak istemedi ve böylece proje rafa kalkm?? oldu. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri