forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hak-is-kisafilmHAK ?? Konfederasyonu,  "K?sa Film Uzun ??" slogan? ile geçti?imiz y?l birincisini gerçekle?tirdi?i ödüllü K?sa Film Yar??mas?'n? bu y?l da düzenliyor.

K?sa Film Yar??mas? ba?vurular? 13 Eylül 2013 tarihine kadar kabul edilecek. Yar??man?n bu y?lki özel temas? geçti?imiz y?l oldu?u gibi "Emek"...

Türkiye'nin 550 bin üyesiyle en büyük i?çi konfederasyonlar?ndan biri olan HAK-??'in "K?sa Film Uzun ??" slogan?yla ilkini geçti?miz y?l düzenledi?i K?sa Film Yar??mas?, ayn? zamanda insan eme?inin sanatsal alan?ndaki çal??malar?na da bir fark?ndal?k kazand?rmay? amaçl?yor.

Kurmaca, Belgesel ve Animasyon dal?nda 10 dakikay? geçmeyen k?sa film çal??malar?n?n de?erlendirilece?i K?sa Film Yar??mas?'nda her üç kategori için de ortak birinci, ikinci ve üçüncü çal??malar seçilecek. Hak-?? K?sa Film Yar??mas?'n?n temas? geçti?imiz y?l oldu?u gibi "Emek".

ÖDÜLLER
Yar??mada birinci olan filme, 10 bin TL, ?kinci olan filme 5 bin TL, Üçüncü olan filme ise 2 bin 500 TL ödül verilecek. Özel Ödül ise 2 bin 500 TL ile ödüllendirilecek.

Jüri, projeye olumlu katk?lar?ndan ötürü, geçti?imiz y?l oldu?u gibi oyuncu, sanatç? ve destekçileri de ödüllendirilecek. En ?yi Erkek Oyuncu, En ?yi Kad?n Oyuncu, En ?yi Yönetmen, En ?yi Senaryo, En ?yi Kurgu, En ?yi Müzik ve En ?yi Görüntü dallar?nda özel tasarlanan "ödül plaketi" takdim edilecek.

JÜR? ÜYELER?
HAK-?? K?sa Film Yar??mas?'n?n bu y?lki jürisinde Dr. Osman YILDIZ, Yahya Düzenli, Ahmet Tezcan, Reza Hemmatirad, ?smail Hakk? Ürün ve Murat Çeri yer al?yor.

BA?VURU
K?sa film yar??mas?na ba?vurular, posta yoluyla  HAK-?? Genel Merkezine (Tunus Caddesi No 37 Kavakl?dere / Ankara)  yap?lacak. Adaylar?n, k?sa filmlerini DVD format?nda 7 kopya göndermeleri gerekiyor. Ba?vuru formlar? ise yar??man?n resmi web sitesi olan www.hakiskisafilm.org adresinden temin edilebilecek.

 

ÖDÜL TÖREN?
Ödüle de?er bulunan sanatç?, yap?m ve destekçiler, 22 Ekim tarihinde HAK-?? Konfederasyonu'nun 37. Kurulu? Y?ldönümü etkinlikleri kapsam?nda düzenlenecek bir törenle ödüllerini alacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri