forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Anadolu Ajans?

anadolu-ajansiAnadolu Ajans? Türkiye'de ve dünyan?n farkl? bölgelerinde çal??mak üzere en az 5 y?l ?ngilizce haber yaz?m? deneyimine sahip editörler ve ba? muhabirler alacak.

AA ayn? zamanda en az 2 y?l deneyime sahip muhabirlere de i? olana?? sa?layacak.

Seçilen adaylar, daha sonra aç?klanacak bir tarihte mülakata ça?r?lacak. 

2020'de kurulu?unun 100. y?ldönümünü kutlamaya haz?rlanan AA yay?n dilini 5'e ç?karm?? ve Türkçe'nin yan? s?ra ?ngilizce, Arapça, Rusça ve Bo?nakça haberleriyle büyük at?l?m yapm??t?.

Ba?vuruda bulunmak isteyenler https://ik.aa.com.tr/duyurular.aspx linki üzerinden i?lemlerini gerçekle?tirebilecek. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri