forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

twitterSon dönemde TV kanallar?n?n programlar?nda hashtag'lere yer vermesiyle Twitter üzerinden reyting ölçümü gündeme geldi.

Sosyal medya üzerine çal??malar yapan YNKLabs ?irketi, geli?tirdi?i "Semantik Bariyer Sistemi"yle TV seyircilerinin Twitter üzerindeki payla??mlar?n? analiz ederek kullan?c?lar?n TV kanallar?, program yap?mc?lar? ve reklam verenlerle ilgili neler dü?ündüklerini analiz ediyor.

Anadolu Ajans? muhabirine aç?klama yapan YNKLabs ?irketi kurucu orta?? Deniz Umut Dereli,  alternatif rating sisteminin tamamen sosyal a? üzerine kurulu bir sistem oldu?unu belirterek analizlerin tamam?n? Twitter üzerinden yapt?klar?n? söyledi. 

Türkiye'de aktif olan Twitter kullan?c? say?s?n?n yakla??k 14 milyon oldu?unu, günde ortalama 10-20 milyon aral???nda tweet at?ld???n? aktaran Dereli, geli?tirdikleri yaz?l?m?n bu tweet'leri ayr??t?rd???n? ve bu tweet'lere anlam yükledi?ini kaydetti.

Dereli, alternatif rating sisteminde reklam verenler ve kanallar için bunun ölçeklendirilebilmesinin önemine dikkati çekerek, "Söz gelimi ben X programla ilgili reklam verdim. Reklam?m seyrediliyor mu? ??te bunu Twitter ile ölçebilirsiniz" dedi.

Normal rating sisteminde çok k?s?tl? bir kitle üzerinden ölçüm yap?labildi?ine dikkati çeken Dereli, "Twitter'da ise milyonlarca kitle üzerinden istedi?iniz kesiti al?p, istenilen kitleye uygun, hangi kanal?n ne mesaj verdi?ine, hangi kitleye ula?t???na göre seçimler yap?yorsunuz" ifadelerini kulland?. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri