forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

muratcicek-24Star Medya Grup Ba?kan? Mustafa Karaalio?lu 24'ün Yay?n Koordinatörlü?üne Murat Çiçek'in getirildi?ini duyurdu. 

??te Karaalio?lu'nun aç?klamas?...

24 Televizyonu Genel Yay?n Yönetmeni Say?n Yi?it Bulut yeni görevi nedeniyle ?irketimizden ayr?lm??t?r. Kendisine, verdi?i hizmetlerden dolay? te?ekkür ederken yeni çal??ma hayat?nda ba?ar?lar dilerim.

24 TV bünyesinde gerçekle?tirilen organizasyon çerçevesinde, Say?n Murat Çiçek Genel Koordinatör olarak atanm??t?r. Say?n Çiçek, haber yönetimi sorumlulu?unun yan? s?ra program, yay?n yönetimi ve di?er süreçleri de vekaleten yürütecektir.

Arkada??m?za yeni görevinde ba?ar?lar dilerim.

Mustafa Karaalio?lu
Star Medya Grup Ba?kan?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri