forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Palal? sald?rgan: Medya beni cani yapt?...

Aktif .

palali-saldirganGezi Park? eylemcilerine palayla sald?rmas?yla gündeme gelen Sabri Çelebi’nin hakk?nda yakalama karar?n?n ç?kart?lmas?n?n ard?ndan Fas’a gitti?i ortaya ç?kt?.

Vatan gazetesine konu?an Çelebi, kaçmad???n?, ameliyat olan kay?npederini e?i ve çocu?uyla ziyaret etmeye geldi?ini ifade etti.

MEDYA BEN? CAN? YAPTI 
Fas'ta konu?an Çelebi ?unlar? söyledi: “Medya hakl?n?n yan?nda de?ilmi?, do?ru haber yapm?yormu? bunu gördüm. Medya beni cani yapt?, katil yapt?. Allah benim o an ya?ad???m her ?eyi bunlar? yazanlara da ya?ats?n. Bu adam niye böyle yapt?, niye ara?t?rm?yorlar bunu? Herkes bu ülkenin bölünmesini istiyor onu anlad?m.”

TUTUKLAMA KARARIMI ÇIKARTAN BASINDIR 
“Benim tutuklanma karar?m? ç?kartan bas?nd?r, helal olsun. Onlar?n ailesi yok zaten, sadece o k?z?n ailesi var. Birisi annenize küfür etse ne yapars?n?z merak ediyorum. Niye kaçay?m ki? Mahkeme süreci var. Ben gelece?im, itiraz?m? da yapaca??m. Yakalama karar?n?n ç?kaca??n? bile tahmin etmiyordum. Ben o haberleri okurken yurt d???ndayd?m. Nas?l tutuklama karar? ç?k?yor? Kimse yaralanmam??, medikal tedavi görülmü? ç?km??. Ben 1-2 ay, 1 sene için memleketimi ailemi b?rakacak de?ilim.”

1 AY SONRA DÖNECEK 
Sabri Çelebi, 6 Temmuz’da gözalt?na al?nm??, adli kontrole gerek görülmeden serbest b?rak?lm??t?. Savc?, 9 Temmuz’da karara itiraz etti. Mahkeme 10 Temmuz’da dosyay? ald?, 11 Temmuz’da tutuklama ve yakalama karar? ald?. Çelebi’nin, 10 Temmuz Çar?amba günü saat 16.30’da Fasl? e?i ve çocu?u ile birlikte Fas’?n Kazablanca ?ehrine gitti?i ortaya ç?kt?. Sabri Çelebi’nin bir ay sonraya, yani 10 A?ustos’a Türkiye’ye dönü? bileti ald??? ö?renildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri