forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Star Gazetesi

star-gazetesiStar Medya Grubu bünyesinde ?ngilizce yay?n yapacak yeni bir gazete yay?na haz?rlan?yor. 

Gazetenin yay?n yönetmenli?ini Star gazetesinde kö?e yaz?lar? yazan ve yay?n dan??man? olarak görev yapan ?brahim Kiras yürütüyor.. 

Yak?n bir tarihte yüzde 50'si Socar taraf?ndan al?nan Star Grubu'da yeni bir tak?m yat?r?mlar yap?l?yor. 

Grubunu Medya Grup Ba?kan? Mustafa Karaalio?lu, yeni yat?r?mlar?n? Star'daki kö?e yaz?s?nda ?öyle anlatt?. 

4 yola ç?kt?, yeni bir gazete de geliyor 

Dizi, film, çocuk, gençlik, kad?n ve hayat temalar? üzerinden e?lence kanal? olacak 4 Televizyonu yay?n hayat?na ba?lad?. Henüz test a?amas?nda bile izlenme yar???nda iddias?n? gösterdi. Reyting pay? h?zla yükseliyor. Sadece 4 televizyonu de?il, yeni bir gazete projesi için de dü?meye bast?k. STAR Grubu’nun sahip oldu?u yüksek kalite, yorum gücü ve entellektüel birikime ve geni? teknik altyap? gücüne yara??r bir gazete daha geliyor. Gazete Yay?n Dan??man? ?brahim Kiras kollar? s?vad?. ?imdilik ?u kadar?n? söyleyeyim... Son aylarda eksikli?i daha da hissedilen bir alanda “en iyi” olmak hedefiyle yola ç?km?? bulunuyoruz.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri