forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Hrriyet ve Adalet Partisi Bas?n Szcs Murat Ali, l say?s?n?n bini buldu?unu belirterek, uluslararas? kamuoyunu acil olarak mdahale etmeye ve bu katliam? durdurmaya a??rd?.

Hrriyet ve Adalet Partisi (HAP) Bas?n Szcs Murat Ali, zellikle uluslararas? kamuoyunu katliamlar?n durdurulmas? iin greve a??rd?klar?n? belirterek, polisin uygulad??? ?iddetin yan?nda askerin de greve a?r?lmas?n?n, ordunun btn ynetime hakim olmas? anlam?na gelece?ini kaydeden Ali, "Ordu, daha fazla katliam iin haz?rl?k yapm??t?r. Uluslararas? kamuoyunu acil olarak mdahale etmeye ve bu katliam? durdurmaya a??r?yoruz" ifadelerini kulland?. 

Gvenlik glerinin mdahalesi sonucunda lke genelinde l say?s?n?n bin, yaral? say?s?n?n da 10 bini buldu?unu a?klayan Ali, bu say?n?n artmas?ndan korktuklar?n? syledi. M?s?r'?n genelinde katliama ynelik protestolar?n devam etti?ini belirten Ali, "Hrriyet ve Adalet Partisi taraftarlar?, hibir ?ekilde silah kullanmam??t?r. Silah kullanmaya ba??ndan beri kar?? oldu?umuzu a?klad?k. Silah kullanan polis ve askerler taraf?ndan insanlar?m?z ldrld, ldrlmeye de devam ediyor" diye konu?tu. 

?u an Rabiatul Adeviyye Meydan? ile irtibatlar?n?n tamamen koptu?unu a?klayan Ali, "Oraya hibir durumda giri? ?k??lar yap?lm?yor. Keskin ni?anc?lar taraf?ndan insanlar?m?z vuruluyor. Protestolara devam edece?iz, meydanlarda olmay? srdrece?iz. Ola?anst hal ve soka?a ?kma yasa?? ile beraber ya?anan katliamlar?n artaca??n? d?nyoruz. Bu konuda uluslararas? kamuoyunun acilen harekete gemesini bekliyoruz" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri