forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

kahire-turkmuhabirlerHükümet Sözcüsü Bülent Ar?nç, M?s?r'da gözalt?nda tutulan TRT Muhabiri Metin Turan ile temas kuruldu?unu belirterek, "Bugün geç saatlerde bile olsa serbest b?rak?lmas?n? ümit ediyoruz" dedi.

M?s?r'daki geli?meleri takip eden Anadolu Ajans?'n?n Kahire Muhabiri Hibe Zekeriya ile TRT Muhabiri Metin Turan'?n durumuyla ilgili de bilgi veren Ar?nç, "?ki Türk gazeteci de en son El-Fetih Camii'nde muhasara alt?nda kalm??t?. Bunlardan Arap as?ll? olan bayan gazeteci, Anadolu Ajans? muhabiridir. Serbest b?rak?ld?. Di?eri, TRT Muhabiri Metin Turan'd?r, ?u anda gözalt?nda bulunuyor. Kendisiyle temas kuruldu. Kendisi ile görü?üldü. Umuyorum ki bugün geç saatlerde bile olsa serbest b?rak?lmas?n? ümit ediyoruz."

Metin Turan'?n kendi anlat?mlar? hem de al?nan ifadesinde suç te?kil eden durumunun olmad???n? dile getiren Ar?nç, "Ama biraz darbe ald???n? biliyoruz. Camiden ç?kar?l??? s?ras?nda Baltac? diye tabir edilen milis güçlerin müdahalesine maruz kalm??. Oradan emniyet taraf?ndan al?nm??, bildi?iniz gibi Tora Hapishanesi'nde ona ba?l? bir yerde gözalt?nda tutuluyor" diye konu?tu.

D??i?leri mensubu görevlilerin, Metin Turan'a güç de olsa sonunda ula?t???n? anlatan Ar?nç, "Ümit ediyoruz ki Metin Turan arkada??m?z bugün geç saatlerde bölge savc?s?n?n ifadesini ald?ktan sonra serbest b?rak?lacakt?r" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri