forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ibrahim-karagulChomsky'nin Yeni ?afak'ta yay?nlanan röportaj?n?n çarp?t?ld??? iddias?na gazeteninin yay?n yönetmeni ?brahim Karagül cevap verdi. 

Karagül, twitter sayfas?na "Yeni ?afak hiç bir zaman bu tür ?eylere tenezzül etmez." diye yazd?... 

Tweetler

  1. Mesele Chomsky de?il Gezi öfkesiymi?. Yeni ?afak'a organize sald?r?lar ba?lad?. Gezi tayfas? operasyonda!

  1. Yeni ?afak hiç bir zaman bu tür ?eylere tenezzül etmez. Söz konusu haberlerin etik kayg?larla servis edilmedi?inin de fark?ndad?r.

  2. Metinleri kar??la?t?r?yoruz. Hatam?z varsa elbette düzeltece?iz. Kas?tl? bir durum olmas? mümkün de?ildir.

  3. Chomsky söyle?isi ile ilgili birden fazla metin var. ?ddialara konu olan ilk metindir. Daha sonraki ifadeler söyle?iye eklenmi?tir

  4. Yeni ?afak, hiç bir haberi ya da bilgiyi çarp?tmaz. Bu hassasiyeti her zaman en önde tutar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri