forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul-ozkokErtu?rul Özkök, Akif Beki'nin Hürriyet'e geçmesini yorumlad??? yaz?s?nda, ilginç de?erlendirmelerde bulundu. 

Akif Beki'ye övgüler dizen Özkök, bir de ça?r? yapt?... 

Beki'nin Hürriyet'te yazmas?na çok sevindi?ini kaydeden Özkök "Bizim mahalleye ho? geldin Akif..." dedikten sonra "?imdi mahalleler aras?ndaki duvarlar? y?kma zaman? geldi." ça?r?s? yapt?.


Özkök'ün yaz?s?ndan ilgili bölüm ?öyle... 

?imdi Akif Beki Hürriyet’te yazmaya ba?lad?. 
Samimi olarak çok sevindim.
Akif’i Ba?bakan Erdo?an’?n bas?n dan??man-l??? s?ras?nda tan?d?m.
En çalkant?l?, en gergin günlerde bile dosdo?ru bir arkada?l???m?z oldu.
Kanallar?m?z hep aç?k kald?.
Beni hiç yan?ltmad?...

* * *

Onu çok geç tan?d???m? dü?ündüm hep.
Bizim mahalledeki insanlar ona k?zarken, ben onlara Akif Beki’nin gazeteci geçmi?ini, ald??? e?itimi ve yazd??? bir roman? anlatt?m.
“?ndus Vadisi’nin ?ncirleri” büyük keyifle okudu?um bir romand?r. 
Hint kültürünü çok iyi anlatan bir kitapt?r.
Beki’nin tekrar gazetecili?e dönmesine i?te bu yüzden çok sevindim.

* * *

Akif Beki Hürriyet’e yak??acakt?r.
Hürriyet’in ço?ulculu?una katk? yapaca??na eminim.
Bir de ?undan eminim.
O da Yavuz Gökmen gibi samimiyetini okuyucuya geçirecektir. Bence yeni Türkiye, bu samimi ço?ulculu?un üzerine in?a edilecektir.
 
YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri