forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:ibrahim Erdo?an

ibrahim-erdoganMemleketi Rize'den belediye ba?kanl??? adayl???n? aç?klayan Haber7.com Genel Yay?n Yönetmeni ?brahim Erdo?an AK Parti Rize ?l Ba?kanl???'na ba?vurusunu yaparak resmen aday aday? oldu.

?BRAH?M ERDO?AN K?MD?R


1971 y?l?nda Güneysu'da do?du. ?lkö?renimini Güneysu'da tamamlad?. 1990 y?l?nda  Rize ?mam Hatip Lisesi'ni bitirdi.  ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi mezunu olan ?brahim Erdo?an 21 y?ld?r aktif gazetecilik yap?yor. 1992 y?l?nda TRT'de ba?layan gazetecilik serüveni 1995 y?l?n?n sonuna kadar Samanyolu Televizyonunda Haber editörü olarak devam etti. 1996 y?l?nda Kanal 7 medya grubuna transfer oldu.

D?? Haberler müdürlü?ünün ard?ndan tam 12 y?l süreyle Kanal 7 TV'de Haber müdürlü?ü yapt?. Ayn? y?llarda Kanal 7 ve ayn? grup bünyesinde yay?n yapan ÜLKE TV'de Yerel Gündem isimli  program? haz?rlad? ve sundu. Bu programda  2 Bin'in üzerinde Belediye Ba?kan?n? konuk etti.

Türkiye'nin her yöresinde ki belediyelerin çal??malar?n?  ve projelerini yerinde gördü. Yerel yönetimlerle ilgili tecrübesi  bu program sayesindedir. 

?brahim Erdo?an  2012  y?l?n?n ?ubat ay?ndan bu yana da Türkiyenin en büyük ve en fazla takipçisi olan Haber Sitesi  Haber 7. com'un Genel Yay?n Yönetmenli?ini yap?yor.  Erdo?an Evli ve  2 erkek çocuk babas?d?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri