forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf-gulenTaraf gazetesinin "Glen'i Bitirme Karar? 2004'te MGK'da Al?nd?" man?eti terr suu kapsam?na al?nd?.

Taraf gazetesinin "Glen'i Bitirme Karar? 2004'te MGK'da Al?nd?" man?eti Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n soru?turma konusu oldu. Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l??? soru?turma dosyas?n? grevsizlik karar?yla TMK 10. maddesi ile grevli ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'na gnderdi. Soru?turmaya konu sular: "Devlet gvenli?ine ili?kin belgeleri temin etme", "Siyasal veya askeri casusluk", "Devletin gvenli?ine ve siyasal yararlar?na ili?kin bilgileri a?klama ve "Yasaklanan bilgileri a?klama."

Taraf gazetesi yazar? Mehmet Baransu'nun geti?imiz hafta "Glen'i Bitirme Karar? 2004'te MGK'da Al?nd?" man?etine konu olan haberiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l??? Bas?n Sular? Brosu soru?turma ba?latt?. Soru?turma, grevsizlik karar? verilerek Terrle Mcadele Kanunu'nun 10. Maddesi ile yetkili ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'na gnderildi.

"YASAKLANAN B?LG?LER? AIKLAMA"

Cumhuriyet Savc?s? S?dd?k ?lgar taraf?ndan ba?lat?lan soru?turmada, Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n yetki s?n?rlar? ierisinde olan Taraf Gazetesi'nin 28 Kas?m tarihli nshas?n?n birinci sayfas?nda Mehmet Baransu taraf?ndan "Glen'i bitirme karar? 2004'te MGK'da al?nd?" ba?l??? ile gazetenin man?etinde yer alan bir haber yapt??? ifade edildi. Sz konusu haberle Baransu'nun '25 A?ustos 2004 tarihli ve Karar No:481 say?l? Milli Gvenlik Kurulu karar?n?' yay?nlamak ve a?klamak suretiyle TCK'n?n 327, 328, 329 ve 336. maddelerinde yaz?l? olan "Devlet gvenli?ine ili?kin belgeleri temin etme", "Siyasal veya askeri casusluk "Devletin gvenli?ine ve siyasal yararlar?na ili?kin bilgileri a?klama ve "Yasaklanan bilgileri a?klama" sular?n? i?ledi?i iddia edildi?i belirtildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri