forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

alpergormusTrkiye gazetesi yazar? Alper Grm?, Taraf gazetesinin '2004 MGK Kararlar?'n? yay?nlad??? haberini ele?tirdi.

Alper Grm?, 'Taraf?n habercili?i ve Baransuya casusluk sulamas?' ba?l?kl? yaz?s?nda, "Basiretinizi ba?layan ?ey ne?" diye sordu.

Alper Grm?'n yaz?s?ndan ilgili blmler ?yle... 

"Taraf gazetesi, 28 Kas?mda yay?mlad??? 25 A?ustos 2004 tarihli Milli Gvenlik Kurulu (MGK) belgesinin ard?ndan, uzun bir sre boyunca da bu belgenin nas?l okunmas? gerekti?ine dair ek belgeler yay?mlad?...

Birinci gn yay?mlanan belgenin nemli bir haber oldu?unu yazm??t?m... Fakat Taraf?n 2004teki MGK kararlar?n?n uyguland???n? ispat kabilinden sonraki gnlerde gelen devam haberleri iin ayn? ?eyi syleyemeyiz; o haberler anakronik ve maniplatifti.

Hatta bir a?amada, biraz sonra ele alaca??m yle bir ?ey yap?ld? ki, grnce, gazetenin editoryal sa?duyusunun toptan berhava oldu?unu d?nmeden edemedim.

Ya da sa?duyuda bir sorun yoktu, Taraf ne yapt???n? gayet iyi biliyordu ve beni ?a??rtan o haber gayet bilinli bir editoryal tercihi yans?t?yordu... O zaman da ?u soru ka?n?lmaz oluyordu: Taraf, bunu neden gze al?yor?

Yaz?n?n tamam?n? okumak iin t?klay?n?z...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri