forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

nasuhigungorTRT Trk Kanal Koordinatr Nasuhi Gngr, TRT Haber ve Spor yay?nlar? Dairesi Ba?kanl??? grevine getirildi.

TRT Haber ba?ta olmak zere, TRT Trk ve TRT Spor kanallar? da Gngr'e ba?l? olarak yay?nlar?n? srdrecek.

TRT Haber Koondinatrl?, Ahmet Bken'in grevden al?nmas?yla bo?alm??t?. 

Nasuhi Gngr kimdir?

1968 K?r?ehir Mucur do?umlu. 1990 y?l?nda Ankara SBF Kamu Ynetimini bitirdi.

Gazetecilik hayat?na 1987 y?l?nda Zaman Gazetesi'nde muhabir olarak ba?lad?. Daha sonra Ayd?n Menderes'le birlikte bas?n dan??man? olarak al??t?.

1994-2002 y?llar?nda Yeni ?afak gazetesinde haber mdr ve k?e yazar? olarak bulundu. Ard?ndan s?ras?yla Ak?am Gazetesi, Milli Gazete ve Gerek Hayat dergisinde e?itli grevlerde bulundu ve k?e yaz?lar? yazd?.

2006 y?l?ndan beri Star Gazetesi'nde d?? politika a??rl?kl? k?e yaz?lar? yaz?yor.

2013 ?ubat ay?ndan itibaren TRT Trk Kanal Koordinatr olarak grev yap?yor.

TRT 2 ve TV 8'de haber programlar? haz?rlad? ve sundu. Yerli ve yabanc? strateji dergilerinde d?? politika a??rl?kl? makaleleri yay?nland?. Halen Kuzey Irak'la ilgili bir yksek lisans tezi zerinde al???yor.

Evli ve iki ocuk babas?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri