forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Karaalio?lu: Operasyonun bir amac? da Ak Parti'ye yak?n medyay? bitirmek

Aktif .

hukumeteyakingazetelerMustafa Karaalio?lu, 17 Aral?k yolsuzluk operasyonu bir amac?n?n da Ak Parti'ye yak?n medyay? bitirmek oldu?unu iddia etti.

"Ergenekonun, laikilerin, cemaatin, marjinal solun medyas? olsun ama yzde 50nin olmas?n, yle mi?" sorusuyla sze ba?layan Karaalio?lu hkmete yak?n medyan?n hedef haline geldi?ini kaydetti ve "Operasyonu Sabah-atv eksenine kayd?rma abas? da tamamen bu yakla??m?n rndr." diye yazd?.

??te Karaalio?lu'nun yaz?s?ndaki ilgili sat?rlar...

35 GNLK GAZETEN?N 5-6?SI AK PART?'DEN YANA

Trkiyede spor gazeteleri hari ikisi ?ngilizce gnlk 35 ulusal gazete yay?nlan?yor. 35 gazetenin 5-6s? hari tamam? farkl? bir fkeyle, iktidara ve iktidarla birlikte bu lkenin temel karakteri olan dindar, muhafazakar, demokrat ve Anadolulu o?unlu?una kar?? pozisyondad?r. Ulusalc?-laiki medya gelene?i ony?llard?r her darbeye destek vermi?; zellikle 28 ?ubat gibi sadece dindarlar? hedef alan darbe ve darbe giri?imlerinde olmazsa olmak bir rol alarak grev stlenmi?tir.

ERDO?ANA KFREDEN GAZETELER?N ORANI YZDE 25??

Son birka y?l iinde kurulan ve tamam? Tayyip Erdo?ana hakaret ve kfr pazar?ndan pay almaktan ba?ka hibir amac? olmayan gazeteler de ayn? gelene?in rn kadrolar taraf?ndan yay?nlanmaktad?r. Ki say?lar? 10a ula?m??t?r. Yani, hakk?nda diktatr kampanyas? yap?lan Erdo?an?n devr-i iktidar?nda bizatihi Erdo?ana kfr ve hakaret etmek iin kurulan gazetelerin oran? btn medyan?n yzde 25ini a?m??t?r.

OPERASYON NEDEN ATV-SABAH EKSEN?NE KAYIYOR?

17 Aral?k darbe giri?iminden hkmete d?en pay kadar demokrat medyaya da pay vard?r. Daha a?k ifadeyle yzde 50nin sesini duyuracak ve herkesle birlikte onlar?n da hukukunu koruyacak bir medyay? geriletme ve yok etme plan? a?kt?r. Operasyonu Sabah-atv eksenine kayd?rma abas? da tamamen bu yakla??m?n rndr.

CEMAAT VE ERGENEKON MEDYASINDA ORTAK MAN?ETLER

Her f?rsatta demokrat, yeniliki ve muhafazakar medyay? hedef alan sald?r?lar?n amac? da budur. ?lan-reklam adaletsizli?inden ba?layan geleneksel mcadele yntemleriyle ba? edemedikleri medyay? bir kez de bu yolla yok etmeyi deniyorlar. Hepsi birden Hayat boyu birbirlerine kar?? her trl d?manl??? gsteren kesimler ?imdi ayn? ama u?runa el ele veriyor. Cemaat medyas?yla Ergenekon medyas?n?n ayn? man?etlerle ?kt??? gnler ya??yoruz. Ba?ka delile gerek var m?? 17 Aral?ktan a?lan yoldan belki hkmet gider, belki Erdo?an zarar grr diye zaten az kalan meslek ahlak?n? darbeye sermaye yapan medyan?n yay?nlar? tarihe utan vesikalar? olarak kalacak, kimsenin ?phesi olmas?n.

Ergenekonun olsun, laiki sermayenin olsun, cemaatin olsun, marjinal sol dahil her rgtn medyas? olsun ama yzde 50nin olmas?n.

Mustafa Karaalio?lu'nun yaz?s?n?n tamam?n? okumak iin t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri