forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Fatih Altayl?'dan 'Ses Kayd?' savunmas?...

Aktif .

fatih-altayli-560Fatih Altayl? internete d?en ses kay?tlar?yla ilgili CNN Trk'te Cneyt zdemir'in sorular?n? cevaplad?.

Altayl?'n?n a?klamalar?ndan sat?rba?lar?...
 
Garibime giden ?u oldu. Sadece bizle ilgili olan kay?tlar?n servis edilmesi. Herkes biliyor, medyada al??an herkesin byle durumlarla kar??la?t??? bilinen bir gerek. Y?llard?r herkes medyaya bask?dan bahsediyor. Peki medyaya bask? neydi? Nas?l yap?l?yordu? ?lk defa medyaya bask?n?n etiyle kemi?iyle ortaya ?kmas?d?r bu. Benim al??t???m gazeteye el konuldu. Bundan daha byk bir medyaya bask? olabilir miydi. Ben o gnlerde bana bask? yap?ld?, bir dan??man taraf?ndan dedim. Kimse yazmad? Yeni Harman dergisi hari. Kimsenin durumundan benimkinden farkl? olmad??? ortaya ?kacakt?r. Bir bask? var ama nemli olan ?u, ben bu bask?y? gazeteme ne kadar yans?tt?m.

MEDYAYA BASKI HER ZAMAN VAR

Habertrkn sahibi Ciner Grubu. Mehmet Fatih Sara, Habertrk grubunda herhalde iki seneye yak?n bir zamand?r ynetim kurulu yesi ve patron vekili olarak grev yap?yor. Hkmet taraf?ndan etki al???lan bir medya grubu oldu?u izlenimi edinmen normal. Trkiyedeki btn medya kurulu?lar?na bazen bu kadar a?k bazen daha az a?k Ben bu mesle?i 32 senedir yap?yorum. Medyaya mdahale her zaman gerekle?mi?tir. Bu iktidarlar?n gcyle do?ru orant?l?d?r. Koalisyonlar zaman?nda farkl? olur. ?ktidarlar?n gc artt?ka bu bask? artar. Bu btn dnyada var. Benim tek derdim ?u. Ben bunu bu gazeteye ne kadar yans?tt?m. Bu gazete bugn bu kadar ok f?ra yiyorsa iktidardan bu ?undan bu gazete nk yaramazl?k yam?yor. ?stediklerini yapmam?? ki telefonlar geliyor. R?za Zarraf? kimse tan?mazken bir ?ofrn man?et yap?yorsak Utu utu alt?n utu man?etimiz. 17 Aral?ktan nce bunlar. Hemen hemen 4 ay nce yazm???z.
 
ANKET TARTI?MALARI

 O anketle ilgili  bant konu?mas? benim Fatih Sarala o gn yapm?? oldu?umuz 3 ayr? konu?man?n ustal?kla montajlanmas?. Trkenin ak???na uygun mu maniplasyon yapay?m sz? De?i?tireyim derim. ?uras? do?ru. Karars?zlar?n da??t?m?yla ilgili konu?urum diyorum. Tuhaf olmaz olur mu a??r? tuhaf ama bu benden kaynaklanm?yor. Sen de gazetecisin ya??yorsundur. Telefonda h? h? der geersin. Direndim i?te, de?i?tirmedim ki aynen koydum anketi. Hadi ben yalan sylyorum. Di?er anketlerle kar??la?t?rs?nlar.Ben e?er o ankette de?i?iklik yapsayd?m b?rak?rd?m bu i?i. Herkes biliyor kimin neye ne kadar direndi?ini. Bugn medyadaki herkesin konu?malar? ortaya dklse ben bir yandan ok zlece?im bir yandan da sevinece?im nk herkesin bunlar? ya?ad??? grlecek.

20 ONURLU GAZETEC?DEN B?R?Y?M

Bu olaylar?n devam? da gelecektir. Ben namuslu bir gazeteci olarak bugnlerin elverdi?i oranda elimden geleni yapt?m. Ama a??r?ma gidiyor. Aileme hakaret ediyorlar, bana hakaret ediyorlar. Ben hibir ?eyimi gizli yapmam. Gezerim, yerim, ierim. Ben buyum. Herhalde Trkiyede 20 tane onurlu gazeteci varsa onlardan biriyim. Kimse de bana ruhunu ?eytana satm??s?n diyemiyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri