forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Vasfiye Koçak

vasfiyeozkocakTürkiye’nin ilk kad?n muhabiri Vasfiye Özkoçak hayata veda etti. 

Vasfiye Özkoçak'?n cenazesi yar?n ikindi vakti Karacaahmet Camisi'ndeki cenaze töreninin ard?ndan Karacaahmet Mezarl???'nda topra?a verilecek.

VASF?YE ÖZKOÇAK K?MD?R?

Türkiye’nin ilk kad?n polis muhabiri Vasfiye Özkoçak, 1923’de Tokat Zile’de do?du. 1948’de ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Co?rafya Enstitüsü’nü, 1952’de de ?stanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitiren ve ayn? y?l Cumhuriyet gazetesinde çal??maya ba?layan Özkoçak,  k?sa sürede mesle?inde ba?ar? göstererek ?stihbarat ?efli?ine yükseldi. Yaz? ??leri Müdürlü?ü teklifini kabul etmeyen Özkoçak, daha sonra kendi iste?iyle gazeteden ayr?ld?. 1960 y?l?nda Abdi ?pekçi’nin ça?r?s? üzerine Milliyet gazetesine geçerek adliye muhabirli?inde bir ‘marka’  oldu. “Adliye Koridorlar?” yaz? dizisiyle dikkat çeken Özkoçak, art?k Bab?ali’nin “Vasfiye Ablas?”yd?.

Türkiye Gazeteciler Sendikas? ?stanbul ?ube Ba?kanl??? ve daha sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Balotaj Kurulu Ba?kanl??? yapan ilk kad?n olan Özkoçak, Türkiye’nin Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun ilk kad?n muhabiri olarak hep ilklere imza att?. Özkoçak 91 ya??nda hayata veda etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri