forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Eyy YSK... Erkan Tan Allah'tan ba?ka kimseden korkmaz...

Aktif .

ET?KETLER:Erkan Tan

erkan tanBeyaz TV'de yay?nlanan Erkan Tan Vakti program?na YSK'dan 13 gün durdurma cezas? gelmesi üzerine program?n sunucusu Erkan Tan'dan YSK'ya tepki geldi... 

Erkan Tan, Beyaz TV ekranlar?nda sundu?u 'Erkan Tan Vakti' program?nda, gazeteleri okurken seçim anketlerini de izleyicileriyle payla?t??? için 13 gün yay?n durdurma cezas? alm??t?.

Yasa gere?i televizyonlar RTÜK'ün verdi?i her cezaya itiraz edebiliyor ama YSK'n?n kararlar?na itiraz edilmiyor. YSK'n?n kararlar?na itiraz yap?lacak tek yer var, yine YSK.

7 günlük aran?n ard?ndan izleyicilerin kar??s?nda ç?kan Erkan Tan, YSK'n?n ayn? ihlalden sadece Beyaz TV'ye yay?n durdurma cezas? vermesine, di?er kanallar? ise es geçmesine sert tepki gösterdi.

EYYY YSK! ERKAN TAN ALLAH'TAN BA?KASINDAN KORKMAZ!

Erkan Tan, “ Biz kural ihlali yapmay?z demeyiz. Ba?ka kanallar da yapm??lar. Ayn? kural? ihlal etmi?iz ama YSK bize toplam 13 gün yay?n durdurma cezas? ama di?er kanallara 1-2 gün vermi?. Ey YSK, Erkan Tan Allah'tan ba?kas?ndan korkmaz. Bunu gönül defterime yazd?m siz vicdan?n?za yazd?n?z m?? Ayn? kural? ihlal edene 1-2 gün bize 13 gün ceza veriyorsun” dedi.

YSK'n?n ele?tirilemez bir kurum olmad???n?n alt?n? çizen Erkan Tan, “ Bir karar verdin ama haks?zl?k ve adaletsizlik yapt?n. Olmad? YSK” diyerek tepkisini dile getirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri