forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

anadolu-ajansAnadolu Ajans?, yerel seim yay?nlar?yla ilgili te?ekkr mesaj? yay?nlad?.

Mesaj ?yle:

Trkiye, tarihi gnlerinden birini ya?ad?; 30 Mart 2014 yerel seimleri dolay?s?yla 52 milyon vatanda??m?z sand?k ba??na gitti ve siyasi tercihlerini zgr iradeleriyle yans?tt?lar.

Seim gnleri demokrasinin bayram gnleridir.

lkemizin ve milletimizin son 94 y?ll?k tarihinin yak?n ?ahidi olan Anadolu Ajans?, seim sonular?n? h?zl? ve gvenli bir ?ekilde kamuoyuna ula?t?rarak dnk demokrasi s?nav?nda nemli bir ilke imza att?. Ajans tarihinde ilk kez sand?k ba??ndan seim sonular? verdi.

Bu zorlu ve nemli al??ma iin uzunca bir haz?rl?k evresi geirildi.

Ajans?m?z?n y?llara dayanan gvenilir yap?s? nedeniyle, 20 ulusal televizyon, 21 ulusal gazete, 144 yerel televizyon, Google, MSN dahil 450 web sitesi seim sonular?n? Ajans?m?zdan almay? tercih etti. Trk medyas?n?n yzde 85den fazlas? veri yay?nlar? iin kurumumuzla anla?ma imzalad?.

Seim gn iin 1500 haberci ve sand?k ba?lar?nda 95 bin ki?i ile byk bir haber seferberli?i ba?lat?ld?.

Foto?raf yay?nc?l??? tarihinde bir ilke imza at?larak 4 bin 334 aday?n foto?raf ve biyografisi nceden abonelere gnderildi.

Seim gnne ait hareketlilikle ilgili 3 bin 200 Trke, 976 ?ngilizce altyaz? olmak zere toplam 4 bin 176 foto?raf yay?nlayarak, bir gnde yay?nlad???m?z en yksek foto?raf say?s? ile rekor k?r?ld?.

Seim gn 3 bin 200 haber yay?nlayarak ayr? bir rekora imza at?ld?. Bu do?ru ve tarafs?z haberler, maniplasyon yapmak isteyen art niyetli ki?ileri engelledi.

Abonelerimize ayr?ca yine rekor say?da 600 video servis ettik.

Tm haberlerimizin en nemlileri Arapa, ?ngilizce, Frans?zca, Bo?naka, Krte, Rusa dillerine evrilerek seimler tm dnyaya duyuruldu.

Seim yasaklar?n?n kalkmas?yla birlikte ok byk bir h?zla sand?k sonular?n? yay?nland?k ve yakla??k saat iinde genel kanaat olu?turacak veriler yay?nlad?. AA uzun sre en ok sand?k sonucu veren ajans olarak nde yer ald?.

AAya ynelik haks?z sald?r?lar

Kurumumuzun seim sonular? vermesine ynelik baz? gazetelerde birka gn nceden ba?lat?lan karalama kampanyas? seim gecesi tekrarland?.

Ba?ar?l? yay?nlar?m?z?n etkisi zerine kimi televizyon yorumcular?, gazeteciler, sosyal medya aktivistleri ve baz? siyasiler Anadolu Ajans?n? a?ktan hedef gstererek aleyhte bir kampanyan?n olu?umuna zemin haz?rlad?lar.

Bu kampanyadan sonra Ankara ve ?stanbul ba?ta olmak tm brolar?m?za tehdit ve hakaret telefonlar? ya?d?. Twitterda AA brolar?n? basal?m kampanyas? dzenlendi al??anlar?m?z korkutulmaya al???ld?.

Sand?klar?n yzde yetmi?ine yak?n?n? verdi?imiz anda Trkiyedeki baz? hacker gruplar?, ulusal ve uluslararas? tm siber korsanlar?, Anadolu Ajans?na sald?r?ya a??rd?. 

AA tarihinde grlmemi? bir siber sald?r?yla kar?? kar??ya kalan sistemlerimiz, kertilemedi ancak veri yay?n? yava?lat?ld?.

Sald?r?lar dolay?s?yla yakla??k 3 saat boyunca dzenli veri ak??? aksad?. Sistemin normale dndrlmesinin ard?ndan girilen verilerle aradaki a?k kapat?larak sand?k sonular?n?n yzde 98si verildi ve al??malar tamamlad?.

Ajans?m?za ynelik karalama kampanyas?na baz? siyasilerin nclk etmesi, Ajans?m?z?n seimleri maniple etti?i iddialar?n? dile getirmesi, Trk siyaseti ad?na ok zcdr. Bir medya kurulu?unun sand??a at?lm?? bir oyu etkilemesi mmkn de?ildir.

Nitekim seim ak?am? saatler ilerledike Ajans?m?z?n verilerinin gereki oldu?u anla??ld?. Bu sabah saatlerinde netle?en Yksek Seim Kurulu sonular?yla kar??la?t?r?ld???na verilerimizin byk oranda gereki oldu?u grlecektir.

Anadolu Ajans? Trkiyenin ulusal haber ajans?d?r. Tm siyasi partilere e?it mesafededir ve asla taraf tutmaz.

Siyasi partilerin kendi aras?ndaki mcadelesine kurumumuzu alet etmeleri, dnya markas? olma ynnde emin ad?mlarla ilerleyen milli Ajans?m?za y?pratmaktan ba?ka bir anlam ta??maz. Siyasi kurumlar?m?z?n daha dikkatli olmalar?n? ve onlar?n da sesini dnyaya duyuran ulusal Ajans?m?za sahip ?kmalar?n? bekliyoruz.

Bu proje iin gecesini gndzne katan ve byk fedakarl?k yapan AA ailesi, her ?eye ra?men demokrasinin bayram gnne kk de olsa bir katk? yapt??? iin bahtiyard?r. Abonelerimizin ve sorumlu oldu?umuz milletimizin tevecchne mte?ekkiriz.

Yce nder Mustafa Kemal Atatrkn kurulu? senedimize yazd??? gibi, Anadolu Ajans? Anadolunun sesini dnyaya duyurmaya devam edecektir."

Seimler lkemize milletimize hay?rl? olsun.

Anadolu Ajans?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri